Trường Đại học Hà Tĩnh - HaTinh University

E-Mail
E-Mail

  Thông tin đào tạo         

Thông tin đào tạo

Thư viện

Thư viện

 

 

Elearning

Elearning

 

 M-Office

M-Office

 

 Hỗ trợ sinh viên

 

Hỗ trợ sinh viên

 

Thông báo

Kế hoạch dạy - học hệ vừa làm vừa học tháng 12 năm 2015

Xem File đính kèm

Attachments:
Download this file (KH_day_va_hoc_he_VLVH_thang_12_nam_2015.PDF)Kế hoạch dạy - học hệ vừa làm vừa học tháng 12 năm 2015[ ]0 kB
Download this file (KH_day_va_hoc_he_VLVH2.PDF)KH_day_va_hoc_he_VLVH2.PDF[Kế hoạch dạy - học hệ vừa làm vừa học tháng 12 năm 2015]0 kB