Trường Đại học Hà Tĩnh - HaTinh University

Thông báo

Kế hoạch: Tổ chức thi Chuẩn đầu ra tháng 5 năm 2015

Attachments:
Download this file (Danh_sach_Toeic.pdf)Danh_sach_Toeic.pdf[ ]385 kB
Download this file (Danh_sach_Tin_hoc.pdf)Danh_sach_Tin_hoc.pdf[ ]420 kB
Download this file (Danh_sach_KNM.pdf)Danh sách SV thi KNM[ ]300 kB
Download this file (Thi_chuan_dau_ra.PDF)Thi_chuan_dau_ra.PDF[ ]665 kB

Các tin khác