Kế hoạch tổ chức thi chuẩn đầu ra và danh sách phòng thi Tháng 6 năm 2016

Xem file đính kèm:

Attachments:
Download this file (TOEIC T62016 (2).pdf)TOEIC T62016 (2).pdf[ ]0 kB
Download this file (TIN HOC T62016 (2).pdf)TIN HOC T62016 (2).pdf[ ]0 kB
Download this file (TIENG TRUNG T62016.pdf)TIENG TRUNG T62016.pdf[ ]0 kB
Download this file (KNM T62016.pdf)KNM T62016.pdf[ ]0 kB
Download this file (160527 KH So 842 - DHHT To chuc thi Chuan dau ra thang 6 nam 2016 1.pdf)160527 KH So 842 - DHHT To chuc thi Chuan dau ra thang 6 nam 2016 1.pdf[ ]0 kB