Trường Đại học Hà Tĩnh - HaTinh University

Thông báo

Kế hoạch tổ chức thi chuẩn đầu ra và danh sách phòng thi tháng 10 năm 2015

Attachments:
Download this file (1375_KH_to_chuc_thi_chuan_dau_ra_thang_10_nam_2015.PDF)1375_KH_to_chuc_thi_chuan_dau_ra_thang_10_nam_2015.PDF[Kế hoạch tổ chức thi chuẩn đầu ra]650 kB
Download this file (DS.TOEIC.pdf)DS.TOEIC.pdf[Danh sách thí sinh phòng thi Kỹ năng mềmTOEIC]293 kB
Download this file (DS.Tinhoc.pdf)DS.Tinhoc.pdf[Danh sách thí sinh phòng thi Tin học]370 kB
Download this file (DS.TiengTrung.pdf)DS.TiengTrung.pdf[Danh sách thí sinh phòng thi Tiếng trung]232 kB
Download this file (DS.KNM.pdf)DS.KNM.pdf[Danh sách thí sinh phòng thi Kỹ năng mềm]736 kB

Các tin khác

Thống kê

Thông báo Kế hoạch tổ chức thi chuẩn đầu ra và danh sách phòng thi tháng 10 năm 2015

fpt Quảng Nam
Thiết kế web Quảng Nam