Trường Đại học Hà Tĩnh - HaTinh University

E-Mail
E-Mail

Thư viện

Thư viện

 

 

Elearning

Elearning

 

 M-Office

M-Office

 

 Hỗ trợ sinh viên

 

Hỗ trợ sinh viên

 

 Thông tin đào tạo

 

Thông tin đào tạo

 

Thông báo

Kế hoạch tổ chức thi chuẩn đầu ra và danh sách phòng thi tháng 10 năm 2015

Attachments:
Download this file (1375_KH_to_chuc_thi_chuan_dau_ra_thang_10_nam_2015.PDF)1375_KH_to_chuc_thi_chuan_dau_ra_thang_10_nam_2015.PDF[Kế hoạch tổ chức thi chuẩn đầu ra]0 kB
Download this file (DS.TOEIC.pdf)DS.TOEIC.pdf[Danh sách thí sinh phòng thi Kỹ năng mềmTOEIC]0 kB
Download this file (DS.Tinhoc.pdf)DS.Tinhoc.pdf[Danh sách thí sinh phòng thi Tin học]0 kB
Download this file (DS.TiengTrung.pdf)DS.TiengTrung.pdf[Danh sách thí sinh phòng thi Tiếng trung]0 kB
Download this file (DS.KNM.pdf)DS.KNM.pdf[Danh sách thí sinh phòng thi Kỹ năng mềm]0 kB

Các tin khác