Trường Đại học Hà Tĩnh - HaTinh University

E-Mail
E-Mail

Thư viện

Thư viện

 

 

Elearning

Elearning

 

 M-Office

M-Office

 

 Hỗ trợ sinh viên

 

Hỗ trợ sinh viên

 

 Thông tin đào tạo

 

Thông tin đào tạo

 

Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính tỉnh Hà Tĩnh năm 2015

Attachments:
Download this file (137_KH_tuyen_truyen_cai_cach_hanh_chinh_tinh_Ha_Tinh_nam_2015.pdf)Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính tỉnh Hà Tĩnh năm 2015[Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính tỉnh Hà Tĩnh năm 2015]0 kB

Các tin khác