Trường Đại học Hà Tĩnh - HaTinh University

E-Mail
E-Mail

  Thông tin đào tạo         

Thông tin đào tạo

Thư viện

Thư viện

 

 

Elearning

Elearning

 

 M-Office

M-Office

 

 Hỗ trợ sinh viên

 

Hỗ trợ sinh viên

 

Thông báo

Kế hoạch V/v Tổ chức "Hội nghị bạn đọc lần thứ nhất" năm 2015

Xem File đính kèm: 

Attachments:
Download this file (1578_KH_to_chuc_Hoi_nghi_ban_doc_lan_thu_nhat_nam_2015.PDF)Kế hoạch V/v Tổ chức \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\[Kế hoạch V/v Tổ chức \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\"Hội nghị bạn đọc lần thứ nhất\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\]0 kB