Trường Đại học Hà Tĩnh - HaTinh University

Bài viết

Kết quả thi Chuẩn đầu ra kì thi tháng 07/2015

Attachments:
Download this file (Tieng_Trung.pdf)Tieng_Trung.pdf[Môn Tiếng Trung]319 kB
Download this file (Mon_Toeic.pdf)Mon_Toeic.pdf[Môn Toeic]790 kB
Download this file (Mon_Tin_hoc.pdf)Mon_Tin_hoc.pdf[Môn Tin học]818 kB
Download this file (Mon_KNM.pdf)Mon_KNM.pdf[Môn KNM]493 kB

Các tin khác