Thông báo

Lịch thi đấu và Điều lệ Hội thao công đoàn Trường ĐHHT năm 2016

Xem File đính kèm

Attachments:
Download this file (ĐIỀU_LỆ_HỘI_THAO.pdf)ĐIỀU_LỆ_HỘI_THAO.pdf[ ]0 kB
Download this file (Dự_kiến_lịch_thi_đấu_Hội_thao_CĐ_2016.pdf)Dự_kiến_lịch_thi_đấu_Hội_thao_CĐ_2016.pdf[ ]0 kB