Trường Đại học Hà Tĩnh - HaTinh University

E-Mail
E-Mail

  Thông tin đào tạo         

Thông tin đào tạo

Thư viện

Thư viện

 

 

Elearning

Elearning

 

 M-Office

M-Office

 

 Hỗ trợ sinh viên

 

Hỗ trợ sinh viên

 

Thông báo

QĐ Về thanh toán tiền vượt giờ năm học 2014 - 2015

Xem File đính kèm:

Attachments:
Download this file (1699_QD_thanh_toan_tien_vuot_gio_nam_hoc_2014_-_2015.PDF)QĐ Về thanh toán tiền vượt giờ năm học 2014 - 2015[QĐ Về thanh toán tiền vượt giờ năm học 2014 - 2015]0 kB