Thông báo

Quyết định: Về việc ban hành Qui định về tổ chức thi kết thúc học phần tại Trường Đại học Hà Tĩnh

(Xem tệp đính kèm)

Attachments:
Download this file (6250001_QD_ban_hanh_Quy_dinh_ve_to_chuc_thi_ket_thuc_hoc_phan_tai_Truong_Dai_hoc_Ha_Tinh.pdf)Quyết định: Về việc ban hành Qui định về tổ chức thi kết thúc học phần tại Trườn[ ]0 kB