Trường Đại học Hà Tĩnh - HaTinh University

E-Mail
E-Mail

Thư viện

Thư viện

 

 

Elearning

Elearning

 

 M-Office

M-Office

 

 Hỗ trợ sinh viên

 

Hỗ trợ sinh viên

 

 Thông tin đào tạo

 

Thông tin đào tạo

 

Thông báo

Quyết định Về việc khen thưởng toàn khóa đối với học sinh, sinh viên các lớp K4, K19 và K32

Attachments:
Download this file (825_QD_khen_thuong_toan_khoa_doi_voi_hoc_sinh_sinh_vien_cac_lop_K4_-_K19_va_K32.PDF)825_QD_khen_thuong_toan_khoa_doi_voi_hoc_sinh_sinh_vien_cac_lop_K4_-_K19_va_K32.PDF[Quyết định Về việc khen thưởng toàn khóa đối với học sinh, sinh viên các lớp K4, K19 và K32]0 kB

Các tin khác