Trường Đại học Hà Tĩnh - HaTinh University

E-Mail
E-Mail

Thư viện

Thư viện

 

 

Elearning

Elearning

 

 M-Office

M-Office

 

 Hỗ trợ sinh viên

 

Hỗ trợ sinh viên

 

 Thông tin đào tạo

 

Thông tin đào tạo

 

Thông báo

Thông báo Cấp tài khoản cho Sinh viên khóa mới nhập học năm 2015 sử dụng tài nguyên thư viện số

Xem chi tiết ở File đính kèm: 

1538_TB_cap_tai_khoan_cho_sinh_vien_khoa_moi_nhap_hoc_nam_2015_su_dung_tai_nguyen_thu_vien_so.PDF

Các tin khác