Trường Đại học Hà Tĩnh - HaTinh University

Bài viết

Thông báo số 1 Hội thảo khoa học "Đổi mới công tác đào tạo ở các trường CĐ,ĐH trong thời kỳ hội nhập quốc tế"

Xem file đính kèm:

Attachments:
Download this file (HTKH_doi_moi_cong_tac_dao_tao_o_cac_truong_cd_dh.pdf)Hội thảo khoa học \\\\\\\\\\\\\\\"Đổi mới công tác đào tạo ở các[Thông báo số 1 Hội thảo khoa học \\\\\\\\\\\\\\\"Đổi mới công tác đào tạo ở các trường CĐ,ĐH trong thời kỳ hội nhập quốc tế\\\\\\\\\\\\\\\"]1559 kB

Các tin khác