Thông báo

Thông báo v/v mời viết báo cáo và tham dự Hội nghị Khoa học Quốc tế: "Kỹ nghệ tri thức và hệ thống - KSE 2015"

Attachments:
Download this file (giấy_mời_viết_báo_cáo_và_tham_dự_Hội_nghị_Khoa__học_Quốc_tế.pdf)Thông báo v/v mời viết báo cáo và tham dự Hội nghị Khoa học Quốc tế: \\\\\[ ]0 kB