Thông báo V/v thu học phí học kỳ II năm học 2015 - 2016 các lớp chính quy

Attachments:
Download this file (160331_TB_518_-ĐHHT_V.v_thu_HP_ky_II_nam_hoc_2015-2016_cac_lop_chinh_quy.pdf)160331_TB_518_-ĐHHT_V.v_thu_HP_ky_II_nam_hoc_2015-2016_cac_lop_chinh_quy.pdf[ ]0 kB