Trường Đại học Hà Tĩnh - HaTinh University

E-Mail
E-Mail

  Thông tin đào tạo         

Thông tin đào tạo

Thư viện

Thư viện

 

 

Elearning

Elearning

 

 M-Office

M-Office

 

 Hỗ trợ sinh viên

 

Hỗ trợ sinh viên

 

Thông báo

Thông báo V/v thu học phí kỳ I năm học 2015 - 2016 các lớp chính quy

Attachments:
Download this file (1202_TB_thu_hoc_phi_ky_I_nam_hoc_2015_-_2016_cac_lop_chinh_quy.PDF)1202_TB_thu_hoc_phi_ky_I_nam_hoc_2015_-_2016_cac_lop_chinh_quy.PDF[Thông báo V/v thu học phí kỳ I năm học 2015 - 2016 các lớp chính quy]0 kB