Trường Đại học Hà Tĩnh - HaTinh University

E-Mail
E-Mail

Thư viện

Thư viện

 

 

Elearning

Elearning

 

 M-Office

M-Office

 

 Hỗ trợ sinh viên

 

Hỗ trợ sinh viên

 

 Thông tin đào tạo

 

Thông tin đào tạo

 

Thông báo

Thông báo v/v thu kinh phí làm bằng tốt nghiệp, chứng chỉ GDQP, chứng chỉ GDTC, bảng điểm và giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời

Attachments:
Download this file (661_TB_thu_kinh_phi_lam_bang_tot_nghiep_-_chung_chi_GDQP_-_chung_chi_GDTC....PDF)661_TB_thu_kinh_phi_lam_bang_tot_nghiep_-_chung_chi_GDQP_-_chung_chi_GDTC....PDF[Thông báo v/v thu kinh phí làm bằng tốt nghiệp, chứng chỉ GDQP, chứng chỉ GDTC, bảng điểm và giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời]0 kB

Các tin khác