Trường Đại học Hà Tĩnh - HaTinh University

E-Mail
E-Mail

  Thông tin đào tạo         

Thông tin đào tạo

ts 2019 1

Tuyển sinh 2019

Thư viện

Thư viện số

 

 

Elearning

Elearning

 

 CCHC

CCHC

 

 Hỗ trợ sinh viên

 

Hỗ trợ sinh viên

 

Thông báo

Thông báo V/v thực hiện giờ làm việc mùa đông

Attachments:
Download this file (1311_TB_thuc_hien_gio_lam_viec_mua_dong.PDF)1311_TB_thuc_hien_gio_lam_viec_mua_dong.PDF[Thông báo V/v thực hiện giờ làm việc mùa đông]0 kB