Thông báo

Thông báo về các quy định và mức thu phí dành cho sinh viên

Xem File đính kèm:

Attachments:
Download this file (160908 TB so 1667 V.v thu kinh phi dao tao va tien ky tuc xa nam hoc 2016 -2017 doi voi LHS Lao dang hoc chuyen nganh.pdf)160908 TB so 1667 V.v thu kinh phi dao tao va tien ky tuc xa nam hoc 2016 -2017 doi voi LHS Lao dang hoc chuyen nganh.pdf[ ]0 kB
Download this file (160908 TB so 1665 V.v thu tien ve sinh giang duong - Ky tuc xa - Thi lai - Thi cai thien.pdf)160908 TB so 1665 V.v thu tien ve sinh giang duong - Ky tuc xa - Thi lai - Thi cai thien.pdf[ ]0 kB
Download this file (160908 QD so 1666 V.v quy dinh muc thu kinh phi dao tao va tien o ky tuc xa doi voi LHS Lao hoc tu tuc nam hoc 2016 - 2017.pdf)160908 QD so 1666 V.v quy dinh muc thu kinh phi dao tao va tien o ky tuc xa doi voi LHS Lao hoc tu tuc nam hoc 2016 - 2017.pdf[ ]0 kB
Download this file (160908 QD so 1664 V.v muc thu su nghiep khac nam hoc 2016 -2017.pdf)160908 QD so 1664 V.v muc thu su nghiep khac nam hoc 2016 -2017.pdf[ ]0 kB