Trường Đại học Hà Tĩnh - HaTinh University

E-Mail
E-Mail

  Thông tin đào tạo         

Thông tin đào tạo

ts 2019 1

Tuyển sinh 2019

Thư viện

Thư viện số

 

 

Elearning

Elearning

 

 CCHC

CCHC

 

 Hỗ trợ sinh viên

 

Hỗ trợ sinh viên

 

Thông báo

Thông báo về việc thanh lý một số vật tư, thiết bị hỏng

Attachments:
Download this file (486_TB_thanh_ly_mot_so_vat_tu_thiet_bi_hu_hong.PDF)Thông báo về việc thanh lý một số vật tư, thiết bị hỏng[Thông báo về việc thanh lý một số vật tư, thiết bị hỏng]0 kB