Trường Đại học Hà Tĩnh - HaTinh University

metformin causes b12 deficiency
viagra australia online paypal

Thông báo

Tuyển sinh liên thông hệ chính quy đợt 2

UBND TỈNH HÀ TĨNH

TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀ TĨNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:  36 /TB-TĐHHT

Hà Tĩnh, ngày21  tháng 4 năm 2017 accutane pills cost

THÔNG BÁO

Tuyển sinh liên thông hệ chính quy đợt 2

            Căn cứ vào Kế hoạch năm học 2016-2017, Trường Đại học Hà Tĩnh thông báo tuyển sinh đại học liên thông, như sau:

            1. Ngành tuyển, đối tượng, môn thi:

TT

Ngành

metformin 500 mg once a day

Đối tượng

Môn thi

1

Đại học Kế toán

doxycycline hydrochloride 100mg uses

Tốt nghiệp cao đẳng

should prednisolone sod be refrigerated

1. Toán

2. Nguyên lý kế toán

3. Kế toán tài chính

Tốt nghiệp TCCN

1. Toán

2. Nguyên lý kế toán

3. Kế toán doanh nghiệp propranolol esophageal varices treatment

2

Đại học Giáo dục Tiểu học

clomid pregnancy

Tốt nghiệp cao đẳng

1. Văn - Tiếng Việt

2. PP dạy học Tiếng Việt

3. Toán - PP dạy học Toán

Tốt nghiệp TCCN

1. Văn - Tiếng Việt clomid testosterone boost

2. PP dạy học Tiếng Việt

3. Toán - PP dạy học Toán

ventolin inhaler printable coupon

3

Đại học Giáo dục Mầm non

Tốt nghiệp cao đẳng getting pregnant with clomid and provera

1. Văn - Tiếng Việt

2. Tạo hình metformin glibenclamide dosage

3. Phương pháp cho trẻ làm quen tác phẩm văn học

Tốt nghiệp TCCN

1. Văn - Tiếng Việt

2. Tạo hình

3. Phương pháp phát triển lời nói cho trẻ.

4

Đại học Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

Tốt nghiệp TCCN

atenolol and hydrochlorothiazide side effects

1. Pháp luật đại cương

2. Tổng quan du lịch

3. Marketing du lịch.

5 cytotec como se debe tomar

Đại học Tiếng Anh

Tốt nghiệp cao đẳng what is zoloft used for

1. Nghe - Nói;

2. Tiếng Anh tổng hợp;

3. PP dạy học Tiếng Anh.

6

Đại học Luật

Tốt nghiệp TCCN

1. Chính trị học đại cương

2. Pháp luật đại cương antabuse implant side effects

3. Quản lý hành chính nhà nước

2. Thời gian prednisone pregnancy low platelets

- Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày 22/4/2017 đến ngày 26/9/2017;

- Thời gian ôn thi: Dự kiến từ ngày 02/10/2017 đến ngày 16/10/2017;

- Thời gian tổ chức thi: Dự kiến ngày 21,22/10/2017.

- Đối với những thí sinh đã nộp hồ sơ đợt 1, do số thi sinh đăng ký chưa đủ nên trường sẽ chuyển ôn và thi vào đợt 2.

3. Hồ sơ dự tuyển

- Phiếu đăng ký dự thi; viagra farmacia ahorro

- Bản sao bằng tốt nghiệp THPT, trung cấp chuyên nghiệp hoặc cao đẳng; zoloft withdrawal symptoms headaches

- Bản sao kết quả học tập trung cấp chuyên nghiệp hoặc cao đẳng;

- Bản sao các loại giấy tờ ưu tiên (nếu có);

- 02 ảnh cỡ 4x6 và 4 phong bì có dán tem, ghi địa chỉ liên hệ.

4. Địa điểm nhận hồ sơ: Phòng Tuyển sinh, Trường Đại học Hà Tĩnh, số 447, Đường 26-3, Phường Đại Nài, TP. Hà Tĩnh. ĐT: 0393.565.565, DĐ: 0941.332.333 hoặc 0963.300.555. viagra gel caps

metformin and iv contrast media

Nơi nhận:

- HT, các PHT;

- Các khoa đào tạo;

- Trung tâm CNTT (đăng Website); online pharmacy uk

- Lưu: VT, ĐT.

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

(Đã ký)

TS Cao Thành Lê

 Tải mẫu đăng ký dự thi: 

tadalafil 10mg tab

Các tin khác

free pharmacy technician courses online
viagra like drugs over the counter
doxycycline acne treatment
clomid taux grossesse multiple
vegamax 100 sildenafil tablets

Thống kê

anti palu doxycycline
zoloft nausea at night
Thông báo Tuyển sinh liên thông hệ chính quy đợt 2
flomax viagra drug interactions
accutane fatty foods

Lắp mạng internet đà lạt bảo lộc
Truyền hình fpt
FPT đà lạt
Lắp mạng internet fpt da lat lam dong
fpt da lat
Nha nghi da lat gia re
festival hoa da lat
Chụp hình ngoại cảnh giá rẻ tại Quảng nam Đà nẵng
Chụp hình ngoại cảnh giá rẻ tại tam kỳ