Thông báo

V/v thẩm định dự toán thu, chi ngân sách năm 2016

Xem File đính kèm: 

Attachments:
Download this file (160120_CV_162_STC-HCSN_ve_viec_tham_dinh_du_toan_thu_chi_ngan_sach_nam_2016.PDF)V/v thẩm định dự toán thu, chi ngân sách năm 2016[ ]0 kB