Trường Đại học Hà Tĩnh - HaTinh University

Nghiên cứu khoa học là một trong các nhiệm vụ của trường đại học. Kết quả nghiên cứu cơ bản và ứng dụng của một cá nhân, một đại học hay viện nghiên cứu, được đánh giá bởi số lượng ấn phẩm và chất lượng của chúng. Số lượng các ấn phẩm khoa học có thể đếm được khá dễ, nhưng đánh giá chất lượng của chúng lại không đơn giản. Có hai phương pháp làm việc này, một là đánh giá chủ quan qua một hệ thống bình duyệt bởi con người (peer review), và hai là đánh giá khách quan dựa trên các độ đo được tính toán tự động [2]. Google Scholar đánh giá khách quan dựa trên các độ đo được tính toán tự động trong việc trích dẫn, và xem cũng như mức độ ảnh hưởng của công bố khoa học. Google Scholar là cộng đồng học thuật thế giới vận hành trên nền tảng của hệ thống Google. Thông qua Google Scholar, các nhà khoa học có thể giới thiệu, phổ biến các công trình nghiên cứu khoa học của mình tới cộng đồng học thuật trong nước và quốc tế. Google Scholar giúp các nhà khoa học theo dõi và nắm bắt được chỉ số trích dẫn cụ thể cho từng công trình khoa học đã được công bố. Qua đó, các nhà khoa học có thể gia tăng mức độ ảnh hưởng của các công bố khoa học (thông qua chỉ số trích dẫn) và cá nhân nói riêng, uy tín học thuật của đơn vị và Trường ĐHHTnói chung.

  1. Đặc điểm của Google Scholar

1.1. Giới thiệu về Google Scholar

Google Scholar là một công cụ tìm kiếm trên web miễn phí cho phép truy cập danh mục hoặc toàn văn các tài liệu học thuật của các lĩnh vực nghiên cứu. Ra đời từ tháng 11 năm 2004, Google Scholar lập chỉ mục hầu hết các tạp chí, sách, bài báo hội nghị, luận văn, luận án trực tuyến có phản biện; các ấn phẩm, bài tóm tắt, báo cáo kỹ thuật và các tài liệu học thuật khác như bằng sáng chế. Tuy Google không công bố kích thước cơ sở dữ liệu của Google Scholar, các nhà nghiên cứu bên ngoài ước tính rằng, tính đến tháng 5 năm 2014, nó chứa khoảng 160 triệu tài liệu và 80-90% tất cả các bài báo được xuất bản bằng tiếng Anh.

1.2. Đặc điểm của Google Scholar

Google Scholar là gì?

Google Scholar cung cấp một phương pháp đơn giản để tìm kiếm các tài liệu mang tính học thuật trên quy mô rộng. Từ một địa điểm, có thể tìm kiếm khắp nhiều ngành học và nguồn: bài viết được đánh giá độc lập, luận án, sách, bản tóm tắt và bài viết từ các nhà xuất bản học thuật, giới chuyên môn, kho lưu trữ bản thảo, các trường đại học và các tổ chức học thuật khác. Google Scholar giúp xác định nghiên cứu thích hợp nhất trong thế giới nghiên cứu học thuật.

Các tính năng của Google Scholar

Tìm kiếm các nguồn đa dạng từ một vị trí thuận tiện; tìm các bài viết, các tóm tắt và trích dẫn; định vị toàn bộ bài viết qua thư viện của hoặc trên trang web; và tìm hiểu về các bài viết quan trọng nhất trong bất kỳ lĩnh vực nghiên cứu nào. Chức năng của Google Scholar tương tự như CiteSeerX, getCITED, Scopus của Elsevier và Web of Science của Thomson Reuters.

Xếp hạng bài viết

Google Scholar phân loại các bài viết theo cách mà các nhà nghiên cứu thực hiện, xem xét toàn văn từng bài viết, tác giả, ấn phẩm mà trong đó bài viết xuất hiện và mức độ thường xuyên mà bài viết được trích dẫn trong các tài liệu mang tính học thuật khác. Những kết quả có liên quan nhiều nhất sẽ luôn xuất hiện ở trang đầu tiên.

Trích dẫn của Google Scholar

Trích dẫn của Google Scholar cung cấp cách đơn giản cho tác giả để theo dõi trích dẫn cho bài viết của họ, có thể kiểm tra người đang trích dẫn ấn phẩm của mình, đồ thị trích dẫn theo thời gian và tính nhiều số liệu trích dẫn; cũng có thể đặt tiểu sử của mình ở chế độ công khai để có thể xuất hiện trong kết quả của Google Scholar khi mọi người tìm kiếm tên của bạn.

  1. Vai trò Google Scholar đối với công bố hồ sơ khoa học của các nhà khoa học Trường Đại học Hà Tĩnh

  Google Scholar giúp cán bộ, giảng viên Trường Đại học Hà Tĩnh tham gia cộng đồng học thuật thế giới dựa trên công cụ Google Scholar tại địa chỉ https://scholar.google.com.vn/, thông qua đó, gia tăng sự ảnh hưởng của các công bố khoa học nói riêng, của cá nhân nhà khoa học, Trường Đại học Hà Tĩnh nói chung, cụ thể:

- Giúp cán bộ, giảng viên Trường ĐHHT xây dựng hồ sơ khoa học cá nhân thông qua việc đăng ký tài khoản Google Scholar bằng địa chỉ email của Trường ĐHHT (có dạng tên This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. )

- Hỗ trợ các công bố khoa học (bài báo, bài hội thảo, chương sách...) của các nhà khoa học Trường ĐHHT tiếp cận tới cộng đồng học thuật, xã hội trong nước và quốc tế, qua đó tăng cơ hội được trích dẫn của từng công bố, làm tăng chỉ số tác động các công bố khoa học.

- Là một công cụ góp phần đánh giá khách quan chất lượng nghiên cứu khoa học và năng suất công bố của từng nhà khoa học và cộng đồng học giả Trường ĐHHT.

  1. Tạo hồ sơ khoa học trên Google Scholar

Tạo hồ sơ công bố khoa học trên Google Scholar và ý nghĩa của nó trong xếp hạng Webometrics. Hồ sơ công bố của một tác giả trên Google Scholar lưu toàn bộ danh sách các bài báo/tài liệu công bố của tác giả đó được Google Scholar lập chỉ mục. Hồ sơ này cho phép các tác giả theo dõi các trích dẫn đến bài viết của họ cũng như các chỉ số h-index, i10-index, ... Nếu hồ sơ được đặt ở chế độ công khai, người khác có thể tìm kiếm và xem hồ sơ của tác giả.

3.1. Quy trình tạo trang trích dẫn của Google Scholar 

Bước 1. Truy cập trang chủ Google Scholar: https://scholar.google.com/

Bước 2. Kích vào “Sign in” ở góc trên bên phải màn hình. Màn hình sẽ hiện ra như hình bên dưới. Để thể hiện sự tin tưởng và tính chuyên nghiệp, ta nên chọn địa chỉ Gmail trường để làm tài khoản Google Scholar (Nếu chưa xuất hiện Gmail trường, ta kích vào “Add account” để nhập địa chỉ Gmail trường).

Bước 3. Kích vào tài khoản Gmail trường mà mình muốn sử dụng làm tài khoản Google Scholar và nhập Password. Màn hình sẽ hiện ra như hình bên dưới.
Bước 4. Ta kích vào “My Citations” để thay đổi profile cá nhân và thêm bài viết.

 Bước 5. Kích vào “Edit” để thay đổi profile cá nhân.

Sau khi thay đổi xong profile cá nhân, ta nhấn “Save” để lưu lại, màn hình xuất hiện như sau: Ta có thể thay đổi ảnh đại diện, bằng cách kích vào “Change photo”.

 Bước 6. Để đưa các bài báo của mình đã xuất bản vào Google Scholar. Ta kích vào “+ Add” hay “+ Thêm”. Màn hình sẽ hiển thị như bên dưới. Ta kích vào “Xem tất cả các bài viết” để tìm bài của mình đã xuất bản.


Tất cả các bài báo của các tác giả có trùng tên với mình sẽ hiện ra trên màn hình, ta chỉ cần chọn đúng bài của mình và tích vào ô vuông trống bên trái và nhấn nút “Thêm” là bài báo đã được đưa vào danh sách của Google Scholar.

Sau đó, trở về trang chủ, ta thấy đã bài báo xuất hiện trong danh sách của mình. Trong trường hợp không thêm bài báo tự động được, ta phải thêm bài báo một cách thủ công.

Cứ tiếp tục quy trình thêm bài viết để đưa tất cả bài mình đã xuất bản hiển thị trong danh sách trang Google Scholar cá nhân của mình. Ta có thể xem thông tin trích dẫn, chỉ số h-index, … ở phía bên phải trang chủ.

3.2. Thêm bài viết thủ công 

Để thêm bài viết thủ công, ta đăng nhập vào trang Google Scholar cá nhân. Sau đó, kích vào “Add”.

Tiếp đó, ta kích vào “Add article manually” để thêm bài viết thủ công.
        Tiếp đó, ta nhập các thông tin bài báo (Tiêu đề, tác giả, ngày xuất bản, tạp chí, quyển, số, trang, nhà xuất bản), rồi nhấn “Save” là bài viết đã được thêm vào danh sách của Google Scholar cá nhân.

3.3. Một số thao tác khác

- Xóa bài viết không phải bài viết của mình

Google Scholar sử dụng mô hình thống kê để cố gắng cho biết các tác giả khác nhau. Tuy nhiên, quy trình tự động như vậy thường không chính xác. Cách tốt nhất để khắc phục vấn đề này là xem qua các bài viết trong tiểu sử của mình và xóa những bài viết do những người khác viết. Chọn bài viết muốn xóa. Sau đó, chọn tùy chọn "Xóa".

- Cách khắc phục khi xóa bài viết trong tiểu sử của mình do nhầm lẫn

Bài viết đã xóa được di chuyển đến Thùng rác. Để xem bài viết trong Thùng rác, chọn tùy chọn "Xem thùng rác". Để khôi phục bài viết từ Thùng rác, chọn bài viết và nhấp vào nút "Khôi phục".

- Sửa mô tả của bài viết.

Nhấp vào tiêu đề bài viết, sau đó nhấp vào nút "Chỉnh sửa". Khi hoàn tất thay đổi của mình, nhấp vào nút "Lưu".

Lưu ý: (1) Đối với việc thêm bài viết theo cách thủ công, quá trình này có thể mất nhiều ngày để tất cả trích dẫn cho bài viết đã chỉnh sửa được thu thập trong tiểu sử cá nhân; (2) Có thể bài viết đã chỉnh sửa đã có trong tiểu sử của dưới dạng bản ghi riêng biệt, vì vậy nên kết hợp các bản ghi trùng lặp - nhấp vào tiêu đề cột "Tiêu đề" để sắp xếp bài viết của theo tiêu đề, chọn hộp kiểm bên cạnh mục nhập trùng lặp, các mục nhập này giờ đây nằm cạnh nhau, sau đó chọn tùy chọn "Kết hợp"[3].

Tài liệu tham khảo

1. Hồ Tú Bảo (2016), “Đánh giá định lượng kết quả nghiên cứu khoa học”, Truy cập từ: http://www.hdcdgsnn.gov.vn/index.php/tin-tuc/thong-tin-khoa-h-c/615-danh-gia-dinh-luong-ket-qua-nghien-cuu-khoa-hoc, ngày 10 tháng 01 năm 2018.

2. Lê Văn Hưng (2017), “Cách tạo hồ sơ công bố trên Google Scholar”, Truy cập từ http://humg.edu.vn/content/hinhanhvideo/FlipBook/79524393Cach-tao-Google-Scholar-Profilepdf, ngày 10 tháng 01 năm 2018.

3. Trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên (2016), “Hướng dẫn sử dụng Google Scholar”, Truy cập từ http://tuaf.edu.vn/trungtamngoaingu/bai-viet/huong-dan-su-dung-google-scholar-14136.html, ngày 10 tháng 1 năm 2018.

Nhằm giúp sinh viên có cơ hội tìm kiếm việc làm khi còn ngồi trên ghế nhà trường, Trường Đại học Hà Tĩnh phối hợp Công ty TNHH Máy văn phòng Kyocera Việt Nam triển khai chương trình thực tập trải nghiệm thực tế hưởng lương tại Công ty.

 

Với thời gian thực tập 3 tháng, các bạn sinh viên có cơ hội được làm việc, thực hành nghề và được trả lương, hưởng các chế độ đãi ngộ của Công ty với mức lương thực tập 4.350.000đ. Ngoài ra, khi làm việc ngoài giờ và tăng ca, các bạn sinh viên được trả thêm tiền theo quy định của Công ty.

Đây là định hướng đào tạo của nhà trường  để nâng cao chất lượng đào tạo gắn với đầu ra cho sinh viên, tạo điều kiện cho sinh viên đi thực hành, thực tế tại các cơ sở giáo dục, các cơ quan, doanh nghiệp trong và ngoài nước để sinh viên có thể trang bị các kiến thức, kỹ năng cần thiết theo yêu cầu của thị trường việc làm.

Nhân kỷ niệm 68 năm ngày truyền thống HSSV ( 9/1/1950 - /9/1/2018) Hội Sinh viên Trường Đại học Hà Tĩnh tổ chức Giải bóng chuyền, bóng đá HSSV.

Được tổ chức từ ngày 23/12/2017 đến 7/1/2018, giải đấu thu hút 7 đội bóng đá nam, 8 đội bóng đá nữ và 6 đội bóng chuyền nam, 7 đội bóng chuyền nữ đến từ các Câu lạc  bộ Đội, Nhóm và các Liên chi đoàn. Với tinh thần thi đấu cao thượng, đầy nhiệt huyết, trung thực và đoàn kết, các đội bóng đã cống hiến cho khán giả nhiều bàn thắng đẹp, nhiều pha bóng hay và đẹp mắt.

Kết thức giải đấu, giải Nhất bóng đá nam đã thuộc về CLB ENV; giải Nhất bóng đá nữ thuộc về Đội Xung kích. Giải nhất bóng chuyền nam thuộc về Đội xung kích và Giải nhất bóng chuyền nữ thuộc về CLB ENV.

Một số hình ảnh

Các đội tham gia thi đấu

Trao giải Nhất bóng chuyền nam

Trao giải Nhất bóng chuyền nữ

Trao giải Nhất bóng đá nam

Trao giải Nhất bóng đá nữ

Nhân kỷ niệm 68 năm ngày truyền thống học sinh, sinh viên và Hội Sinh viên Việt Nam (9/1/1950-9/1/2018), Hội Sinh viên Trường Đại học Hà Tĩnh đã tổ chức Lễ kỷ niệm và trao giải thưởng “Sao Tháng giêng”, danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” và phát động chiến dịch “Mùa xuân tình nguyện 2018”.

 

Tỉnh Đoàn Hà Tĩnh tặng hoa chúc mừng Hội Sinh viên Trường Đại học Hà Tĩnh

 

Trường Đại học Hà Tĩnh tặng hoa chúc mừng Hội Sinh viên Trường

 Đọc diễn văn tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Công Viên – Chủ tịch Hội Sinh viên Trường Đại học Hà Tĩnh đã ôn lại truyền thống vẻ vang của Hội Sinh viên Việt Nam. Trong suốt 68 năm qua, dưới ngọn cờ của Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh và Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, phong trào HSSV và tổ chức Hội Sinh viên đã có những cống hiến xuất sắc và trưởng thành vượt bậc qua các thời kỳ lịch sử cách mạng, là niềm tự hào tự hào của thế hệ HSSV ngày nay. Kể từ khi thành lập, Hội Sinh viên Việt Nam liên tục củng cố, thống nhất lực lượng, tăng cường trí lực để lãnh đạo phong trào HSSV toàn quốc trong công cuộc xây dựng đất nước.

Vinh danh bạn Dương Thị La được nhận giải thưởng “Sao Tháng giêng” cấp TW

 

Vinh danh bạn Trần Đức Quân được nhận Danh hiệu “Sinh viên 5 tốt”  cấp TW.

 

Trao tặng Bằng khen của TW Hội LHTN Việt Nam cho Hội Sinh viên nhà trường

 

Trao tặng Bằng khen của TW Hội LHTN Việt Nam cho hai cá nhân xuất sắc

Trong phong trào chung đó, Hội Sinh viên Trường Đại học Hà Tĩnh ngày càng phát huy được vai trò của mình và tổ chức nhiều phong trào, hoạt động có ý nghĩa thu hút sự tham gia đông đảo của sinh viên nhà trường và được xã hội ghi nhận. Hội Sinh viên Trường liên tục nhận được nhiều bằng khen của TW Hội Sinh viên Việt Nam, TW Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam, Tỉnh Đoàn Hà Tĩnh. Đặc biệt hai bạn sinh viên Dương Thị La được nhận giải thưởng “Sao Tháng giêng” và bạn Trần Đức Quân được nhận Danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp TW.

Trao tặng Danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp Trường

 

Trao tặng Giải thưởng “Sao Tháng giêng” cấp Trường

Thay mặt Ban Giám hiệu nhà trường, PGS.TS Nguyễn Đình Thọ - Hiệu trưởng nhấn mạnh: Trong thời gian qua cùng với sự phát triển lớn mạnh của Trường, Hội Sinh viên đã khẳng định vị trí của mình trong công tác Hội và phong trào sinh viên của nhà trường, luôn có nhiều hoạt động có ý nghĩa và thiết thực đặc biệt là các phong trào tình nguyện. PGS.TS Nguyễn Đình Thọ mong muốn trong thời gian tới, Hội Sinh viên Trường tiếp tục phát huy tinh thần xung kích, sáng tạo, rèn đức luyện tài, thúc đẩy các phong trào thi đua học tập, nghiên cứu khoa học. Triển khai nhiều hoạt động tình nguyện đặc biệt là quan tâm nhiều hơn nữa trong việc phát triển mô hình CLB Tình nguyện Quốc tế để hỗ trợ cho các bạn Lưu học sinh Lào; phối hợp với các tổ chức trong trường tích cực quảng bá thương hiệu, hình ảnh nhà trường để góp phần xây dựng Trường ngày càng lớn mạnh hơn.

Ghi nhận và biểu dương những thành tích Hội Sinh viên Trường Đại học Hà Tĩnh đạt được trong thời gian qua đặc biệt là các phong trào tình nguyện như hiến máu nhân đạo, tiếp sức mùa thi, chiến dịch mùa hè xanh, chiến dịch mùa xuân tình nguyện,…. đồng chí Nguyễn Thành Đồng – Phó Bí thư Tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN tỉnh Hà Tĩnh khẳng định: Hội Sinh viên nhà trường không chỉ góp phần không nhỏ trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của Trường mà còn có nhiều đóng góp cho xã hội bằng những việc làm cụ thể, hành động thiết thực. Đồng chí cũng mong muốn Hội Sinh viên Trường tiếp tục phát huy những thành tích đạt được, cần nỗ lực nhiều hơn nữa trong việc xây dựng và phát triển phong trào kêu gọi và tập hợp được đông đảo sinh viên, đoàn viên tham gia, cần tạo được sự lan tỏa hơn nữa trong sinh viên. Bên cạnh đó, Hội Sinh viên nhà trường cần kết hợp với các tổ chức đơn vị, doanh nghiệp trong việc định hướng nghề nghiệp và cầu nối cho các bạn sinh viên tiếp cận với các doanh nghiệp, cơ quan đơn vị. Đồng chí tin tưởng rằng, bằng ý chí, tài năng và nghị lực của tuổi trẻ, HSSV của nhà trường, cũng như phong trào sinh viên và Hội Sinh viên Trường Đại học Hà Tĩnh sẽ tiếp tục có bước phát triển mới và gặt hái được nhiều thành công hơn nữa.

Với những thành tích đạt được, Hội sinh viên Trường Đại học Hà Tĩnh và hai cá nhân tiêu biểu đã được TW Hội LHTN Việt Nam trao tặng Bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào Thanh thiếu niên, sinh viên năm 2017. Vinh danh hai bạn sinh viên Dương Thị La được nhận giải thưởng “Sao Tháng giêng” và bạn Trần Đức Quân được nhận Danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp TW. Bên cạnh đó, có 5 bạn sinh viên được nhận học bổng “Câu chuyện hòa bình” do Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam và báo Tuổi Trẻ TP.HCM phối hợp trao tặng.

Trao tặng học bổng “Câu chuyện hòa bình”

Hội Sinh viên Trường đã ghi danh và trao thưởng cho 23 cá nhân 2 và tập thể đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt”, 26 bạn sinh viên đạt giải thưởng “Sao Tháng giêng” cấp Trường và phát động chiến dịch “Mùa xuân tình nguyện” năm 2018.

Phát động chiến dịch “Mùa xuân tình nguyện”

Là những gương mặt sinh viên tiêu biểu của Trường Đại học Hà Tĩnh có thành tích học tập xuất sắc và tích cực tham gia các phong trào tình nguyện vì cộng đồng, TW Hội Sinh viên Việt Nam đã trao tặng Danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cho bạn Trần Đức Quân và Giải thưởng “Sao Tháng Giêng” cho bạn Dương Thị La.

Xuất sắc vượt qua các tiêu chí: Đạo đức tốt, Học tập tốt , Thể lực tốt, Tình nguyện tốt và Hội nhập tốt cùng với  điểm trung bình đạt 3.69 xếp loại xuất  sắc và đạt giải Ba môn Giải tích kì thi Olympic Toán học toàn quốc năm 2016, bạn Trần Đức Quân – Lớp K8 Sư phạm Toán vinh dự là một trong 124 bạn sinh viên trên cả nước được nhận Danh hiệu này. Được vinh dự đứng trong hàng ngũ của Đảng khi học năm thứ 3, bạn Trần Đức Quân còn là Chủ nhiệm CLB Tình nguyện Quốc tế, Chủ nhiệm CLB Sinh viên 5 tốt , Chủ nhiệm CLB Toán học và được nhận nhiều bằng khen của TW Hội Sinh viên Việt Nam, Tỉnh Đoàn Hà Tĩnh.

Là Uỷ viên BCH TW Hội Sinh viên Việt Nam nhiệm kỳ 2013-2018, Uỷ viên BCH Tỉnh Đoàn Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2017 - 2022, Uỷ viên BTV Đoàn Trường, Phó Chủ tịch Hội Sinh viên Trường Đại học Hà Tĩnh và có thành tích học tập 3.89 xếp loại xuất sắc, cô gái xinh xắn, dễ thương  Dương Thị La – Lớp K7 Khoa học môi trường vinh dự là một trong 138 bạn sinh viên toàn quốc nhận được giải thưởng “Sao Tháng Giêng”. Khi còn là học sinh THPT, La đã vinh dự được đứng trong hàng ngũ của Đảng và là thành viên tích cực trong các phong trào tình nguyện như: Mùa hè xanh, Tiếp sức mùa thi, Hiến máu nhân đạo…  Cô bạn này còn được trao học bổng Vallet năm 2017 do Tổ chức Gặp gỡ Việt Nam trao tặng cho sinh viên có thành tích xuất sắc trong học tập năm học 2016 – 2017 và được nhận nhiều bằng khen của TW Hội Sinh viên Việt Nam, Tỉnh Đoàn Hà Tĩnh

Bạn Dương Thị La

Bạn Trần Đức Quân

Thống kê

Tin tức - Sự kiện