Trường Đại học Hà Tĩnh - HaTinh University

Chi bộ khối Quản trị - Thiết bị - Y tế Môi trường Trường Đại học Hà Tĩnh triển khai chuyên đề Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Ngày 09/6/2015, dưới sự chỉ đạo của BTV Đảng ủy, Chi bộ khối Quản trị - Thiết bị - Y tế Môi trường đã tổ chức buổi sinh hoạt chuyên đề về: “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về trung thực, trách nhiệm; gắn bó với nhân dân; đoàn kết, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh". Về dự với buổi sinh hoạt chuyên đề có đồng chí Lê Thị Hường - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng nhà trường cùng toàn thể đảng viên và viên chức 5 đơn vị trực thuộc Chi bộ.

chiboquantri

Chi bộ đã được nghe PGS.TS Phạm Ngọc Anh - Viện trưởng Viện Hồ Chí Minh và các lãnh tụ của Đảng, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh báo cáo những nội dung cơ bản của chuyên đề năm 2015 "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về trung thực, trách nhiệm; gắn bó với nhân dân; đoàn kết, xây dựng Ðảng trong sạch, vững mạnh"(xem đĩa VCD). Đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng bộ, nhằm nâng cao nhận thức và tổ chức thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 03 của Bộ Chính trị về "Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" trong cán bộ, đảng viên, viên chức Nhà trường.

Hội nghị đã thảo luận, góp ý bổ sung các giải pháp góp phần nâng cao chất lượng học tập tư tưởng đạo đức của Người cũng như việc làm theo tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh của cán bộ, đảng viên và nhân viên trong trường.


          Kết thúc buổi sinh hoạt chuyên đề, đồng chí Ngô Đăng Thuận - Bí thư Chi bộ đánh giá: Đây là buổi sinh hoạt chuyên đề có ý nghĩa thiết thực, có giá trị to lớn trong xã hội, khôi phục niềm tin của cán bộ giảng viên và nhân dân trong công tác xây dựng Ðảng, góp phần nâng cao chất lượng học tâp và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh tại Trường Đại học Hà Tĩnh. Đa số thành viên được triệu tập đều tham dự nghiêm túc và có chất lượng. Đảng viên, nhân viên trong 5 đơn vị thuộc khối Quản trị - Thiết bị - Y tế Môi trường đã thể hiện tinh thần trách nhiệm trong việc chuẩn bị cũng như việc tiếp thu nội dung của chuyên đề để buổi sinh hoạt có chất lượng cao.