Trường Đại học Hà Tĩnh - HaTinh University

E-Mail
E-Mail

  Thông tin đào tạo         

Thông tin đào tạo

Thư viện

Thư viện

 

 

Elearning

Elearning

 

 M-Office

M-Office

 

 Hỗ trợ sinh viên

 

Hỗ trợ sinh viên

 

Đoàn Công tác tỉnh Bôlykhămxay làm việc với các đơn vị đào tạo Lưu học sinh Lào trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

Sáng ngày 25/10/2017, tại Trường Đại học Hà Tĩnh, Đoàn Công tác tỉnh Bôlykhămxay đến làm việc với các đơn vị đào tạo Lưu học sinh Lào trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh và bàn giao Lưu học sinh Lào tỉnh Bôlykhămxay sang nhập học tại Trường Đại học Hà Tĩnh. Cùng tham dự buổi làm việc có đồng chí Thái Phúc Sơn – Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ Hà Tĩnh.

Thay mặt Ban Giám hiệu Trường Đại học Hà Tĩnh, TS Đoàn Hoài Sơn – Phó Hiệu trưởng báo cáo về tình hình học tập của Lưu học sinh Lào nói chung và Lưu học sinh tỉnh Bôlykhămxay nói riêng đồng thời nhấn mạnh: Đào tạo nguồn nhân lực cho nước bạn Lào là nhiệm vụ chính trị được ưu tiên và quan tâm thể hiện mối quan hệ hữu nghị đặc biệt giữa hai dân tộc. Với tỉnh Bôlykhămxay là tỉnh kết nghĩa với tỉnh Hà Tĩnh, nhiệm vụ này càng được lãnh đạo hai tỉnh chú trọng và ngày càng đẩy mạnh hơn. Trong số 1.859 Lưu học sinh Lào đang theo học tại Trường, có 376 Lưu học sinh tỉnh Bôlykhămxay. Các em luôn được tạo mọi điều kiện tốt nhất về cơ sở vật chất và điều kiện học tập giúp các em học tập tốt hơn. Chất lượng đào tạo ngày càng được nâng cao, Trường đã tăng thêm 150 tiết trong chương trình giảng dạy tiếng Việt, tăng 20% thời lượng các học phần chuyên ngành để hướng dẫn thêm cho các em. Hiện nay, Trường đã xây dựng được bộ chương trình đào tạo bao gồm chương trình khung và chương trình chi tiết, hệ thống bài giảng tiếng Việt cho Lưu học sinh Lào, tổ chức biên soạn cuốn từ điển Việt – Lào phục vụ cho quá trình giảng dạy và học tập.

Đồng chí Ku Xốn Vệt Thả Na – Giám đốc Sở Ngoại giao tỉnh Bôlykhămxay cảm ơn sự quan tâm, giúp đỡ của tỉnh Hà Tĩnh và các đơn vị đào tạo đã dành các chỉ tiêu tuyển sinh giúp đào tạo nguồn nhân lực cho nước Lào nói chung và tỉnh Bôlykhămxay nói riêng. Đồng chí mong muốn hai bên có sự phối hợp hiệu quả trong việc quản lý Lưu học sinh Lào, trao đổi thông tin kịp thời để nâng cao chất lượng đào tạo, góp phần xây dựng mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị giữa hai nước Việt Nam – Lào.

Một số hình ảnh tại buổi làm việc: 

Hương Ly