Trường Đại học Hà Tĩnh - HaTinh University

GS.VS Nguyễn Văn Hiệu thăm và làm việc với Trường Đại học Hà Tĩnh

Chiều ngày 9/9/2015, GS.VS Nguyễn Văn Hiệu đã đến thăm và làm việc với Trường Đại học Hà Tĩnh. Cùng đi có đồng chí Đỗ Khoa Văn – Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Hà Tĩnh, đại diện lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Tĩnh.

gsNguyenvanhieu1

GS.TS Nguyễn Văn Đính báo cáo về quy hoạch xây dựng và phát triển nhà trường

Tại buổi làm việc, GS.TS Nguyễn Văn Đính - Hiệu trưởng đã báo cáo về tình hình hoạt động và phương hướng hoạt động của Trường trong những năm tiếp theo.

Sau khi nghe báo cáo về tình hình hoạt động của Trường, GS.VS Nguyễn Văn Hiệu đã tư vấn cho Trường những kế hoạch, nội dung trong đó mở thêm các ngành liên quan đến công nghệ sinh học và công nghệ vật liệu. GS.VS Nguyễn Văn Hiệu cũng hứa sẽ giúp đỡ Trường trong điều kiện có thể để triển khai các kế hoạch nhằm nâng cao chất lượng đào tạo và phát triển nhà trường.

gsNguyenvanhieu2

Cùng chụp ảnh lưu niệm

Thay mặt Ban Giám hiệu Trường Đại học Hà Tĩnh, GS.TS Nguyễn Văn Đính cảm ơn những tình cảm chân thành, sự quan tâm của GS.VS Nguyễn Văn Hiệu dành cho Trường và sẽ chỉ đạo tiếp thu những ý kiến đóng góp của GS,VS để lập chiến lược phát triển nhà trường trong thời gian tới. 

Các tin khác