Trường Đại học Hà Tĩnh - HaTinh University

E-Mail
E-Mail

Thư viện

Thư viện

 

 

Elearning

Elearning

 

 M-Office

M-Office

 

 Hỗ trợ sinh viên

 

Hỗ trợ sinh viên

 

 Thông tin đào tạo

 

Thông tin đào tạo

 

Hội nghị Tổng kết thực hiện chỉ thị 10-CT/TW của Ban Bí thư TW; sơ kết hướng dẫn 09-HD/BTCTW của Ban Tổ chức TW về “Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ” và tổng kết thực hiện chỉ thị 11-CT/TW của Bộ Chính trị; sơ kết thực hiện chỉ thị 47-CT/TU của Ban Ch

Chiều ngày 23/5/2017, Đảng bộ Trường Đại học Hà Tĩnh đã tổ chức Hội nghị Tổng kết thực hiện chỉ thị 10-CT/TW của Ban Bí thư TW; sơ kết hướng dẫn 09-HD/BTCTW của Ban Tổ chức TW về “Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ” và tổng kết thực hiện chỉ thị 11-CT/TW của Bộ Chính trị; sơ kết thực hiện chỉ thị 47-CT/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XVIII) về “Công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã  hội học tập”.

170524 hoinghi1

Đảng  bộ Trường Đại học Hà Tĩnh hiện tại có 222 Đảng viên và 14chi bộ. Trong thời gian qua, Đảng ủy đã quan tâm công tác lãnh đạo, chỉ đạo các chi bộ thực hiện tốt việc đổi mới phương thức lãnh đạo Đảng, nâng cao chất lượng sinh hoạt đảm bảo đưa nghị quyết của Đảng thực sự đi vào  cuộc sống; triển khai hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng vào thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị.

170524 hoinghi2

Chủ trì Hội nghị

Ngay sau khi Chỉ thị số 10-CT/TW và Hướng dẫn số 09-HD/BTCTW của Ban Chấp hành TW được ban hành, Đảng ủy đã xây dựng kế hoạch học tập, quán triệt tới 100% đảng viên trong Đảng bộ; chỉ đạo các Chi bộ quán triệt tới từng Đảng viên và xây dựng kế hoạch thực hiện chỉ thị theo yêu cầu cụ thể, thiết thực, hiệu quả.

Sau 10 năm thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW của Ban Bí thư và 05 năm thực hiện  Hướng dẫn 09-HD/BTCTW của Ban Tổ chức TW, các cấp ủy, tổ chức Đảng, chi bộ và Đảng viên nhận sâu sắc hơn về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, xác định là một trong những biện pháp để nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và chất lượng đội ngũ giảng viên, tạo một số chuyển biến tích cực về nề nếp sinh hoạt, nội dung sinh hoạt theo chuyên đề, nên trong những năm qua, Đảng bộ nhà trường đã đạt được một số kết quả nổi bật trên cả hai lĩnh vực: Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng, sức chiến đấu của chi bộ và Đảng bộ ngày càng được nâng cao, tạo nên sức mạnh tổng hợp trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị. Các cán bộ, Đảng viên trong toàn Đảng bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng, trung thành với chủ nghĩa Mác –Lê Nin, tư tưởng Hồ Chí Minh; chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước; Nghị quyết của cấp ủy các cấp; trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận chính trị của Đảng viên ngày càng được nâng cao góp phần vào đổi mới sự lãnh đạo của chi bộ.

Trong thời gian tới, Đảng bộ nhà trường tiếp tục đề ra các phương  hướng, giải pháp, nhiệm vụ nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; xây dựng kế hoạch, chương trình hoạt động nhằm thực hiện thắng lơi các mục tiêu, nhiệm vụ mà nghị quyết đề ra.

          Sau 10 năm thực hiện Chỉ thị 11-CT/TW của Bộ Chính trị; sơ kết thực hiện chỉ thị 47-CT/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XVIII) về “Công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập”, các cán bộ, Đảng viên và quần chúng đã nhận thức sâu sắc vị trí, vai trò và tầm quan trọng của khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập trong giai đoạn mới; xác định được trách nhiệm của các tập thể và cá nhân, của toàn xã hội tham gia vào thực hiện các nhiệm vụ, mục tiêu Chỉ thị đề ra. Thường xuyên chăm lo, quan tâm công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, giảng viên, mở rộng mã ngành đào tạo. Hiện tại Trường đang đẩy mạnh xây dựng hoàn thành mô hình trường phổ thông liên cấp đào tạo song ngữ nhằm phục vụ nhu cầu địa phương trong bối cảnh hội nhập quốc tế. Công tác khuyến học, khuyến tài được chú trọng, nhiều chương trình học bổng đã tạo ra sức lan tỏa mạnh mẽ như: học bổng khuyến khích học tập, học bổng của các nhà tài trợ với số tiền lên tới hàng tỷ đồng. Trong 10 năm qua có gần 9.00 lượt cán bộ, giảng viên và sinh viên được cấp học bổng, phát thưởng và hỗ trợ.

170524 hoinghi3

Đồng chí Đặng Hữu Trình – Phó phòng Khoa giáo, Ban Tuyên giáo tỉnh ủy Hà Tĩnh phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Đặng Hữu Trình – Phó phòng Khoa giáo, Ban Tuyên giáo tỉnh ủy Hà Tĩnh chúc mừng thành tựu Trường đạt được trong 10 năm qua đồng thời mong muốn trong thời gian tới Đảng bộ nhà trường tiếp tục có nhiều cách làm hay, mô hình hiệu quả và sáng tạo trong sinh hoạt chi bộ, tránh sa vào sinh hoạt chuyên môn. Tiếp tục thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên đặc biệt là Nghị quyết 29 về đổi mới căn bản toàn diện giáo dục đào tạo.

Hội nghị cũng đã nghe các ý kiến tham luận đến từ các chi bộ chỉ ra những nguyên nhân, tồn tại, hạn chế đồng thời đưa ra các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng sinh hoạt tại Chi bộ.

Các tin khác