Trường Đại học Hà Tĩnh - HaTinh University

E-Mail
E-Mail

  Thông tin đào tạo         

Thông tin đào tạo

ts 2019 1

Tuyển sinh 2019

Thư viện

Thư viện số

 

 

Elearning

Elearning

 

 CCHC

CCHC

 

 Hỗ trợ sinh viên

 

Hỗ trợ sinh viên

 

Khoa Lý luận chính trị tổ chức học tập, quán triệt chuyên đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về trung thực, trách nhiệm, gắn bó với nhân dân, đoàn kết, xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh”

Thực hiện công văn số 1061-CV/ĐU ngày 20/5/2015 của Đảng uỷ Trường Đại học Hà Tĩnh về tổ chức học tập, quán triệt chuyên đề đạo đức Hồ Chí Minh năm 2015, chiều 8/6, Khoa Lý luận chính trị tổ chức học tập chuyên đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về trung thực, trách nhiệm, gắn bó với nhân dân, đoàn kết, xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh” cho tập thể cán bộ, giảng viên trong đơn vị.

LLCThoctapHCM

Toàn khoa được nghe bài nói chuyện chuyên đề học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh 2015 do PGS.TS Phạm Ngọc Anh, viện trưởng Viện Hồ Chí Minh và các lãnh tụ của Đảng (Học viện chính trị quốc gia Hồ Chí Minh). Theo PGS. TS Phạm Ngọc Anh, Đảng ta nhấn mạnh đầu tiên là tính trung  thực, trách nhiệm, gắn bó với dân, đoàn kết để xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh. Đây là chủ đề rất có ý nghĩa. Bởi vì, việc học tập theo chuyên đề năm 2015 có nghĩa là tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách trong xây dựng Đảng hiện nay”, thực hiện cho được quyết tâm chính trị của Đảng là xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, để lấy lại niềm tin của người dân đối với Đảng đã bị giảm sút chỉ vì bởi một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên suy thoái biến chất. Học tập và làm theo Bác, chúng ta nhấn mạnh vào đạo đức cách mạng trong sáng của Bác, tấm gương cao cả của Người trong thực hành đạo đức suốt cả cuộc đời, nhưng đồng thời phải gắn với tư tưởng, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh. Đó là kim chỉ nam cho hành động của chúng ta để vượt qua những khó khăn, thách thức như hiện nay, để đưa đất nước phát triển, thực hiện mục tiêu của Đảng.

Sau khi được nghe bài nói chuyện, tập thể cán bộ, giảng viên trong khoa đã có phần thảo luận sôi nổi về những nội dung được chuyên đề đề cập đến, đặc biệt là ý thức trách nhiệm của mỗi người đối vớinhững phẩm chất trung thực, trách nhiệm; gắn bó với nhân dân; đoàn kết xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh gắn với nhiệm vụ cụ thể của từng cá nhân trong đơn vị.

Buổi sinh hoạt chuyên đề đã giúp cán bộ, giảng viên trong khoa nhận thức sâu sắc những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ và sâu rộng về ý thức tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao đạo đức cách mạng, “về trung thực, trách nhiệm; gắn bó với nhân dân; đoàn kết, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh”.