Trường Đại học Hà Tĩnh - HaTinh University

E-Mail
E-Mail

  Thông tin đào tạo         

Thông tin đào tạo

ts 2019 1

Tuyển sinh 2019

Thư viện

Thư viện

 

 

Elearning

Elearning

 

 CCHC

CCHC

 

 Hỗ trợ sinh viên

 

Hỗ trợ sinh viên

 

Khoa Ngoại ngữ tổ chức bảo vệ khóa luận tốt nghiệp cho sinh viên khóa 2011 - 2015

Ngày 05/06/2015 tại phòng 403 - A2 và phòng họp số 1, Cơ sở 1 Trường Đại học Hà Tĩnh, Khoa Ngoại Ngữ đã tổ chức thành công bảo vệ khóa luận tốt nghiệp cho sinh viên K4  Sư phạm và Ngôn ngữ Tiếng Anh khóa 2011 - 2015.

Sau khoảng 8 giờ làm việc theo đúng quy trình, khách quan và khoa học, các sinh viên đã bảo vệ thành công khóa luận của mình. Mỗi sinh viên được thuyết trình đề tài của mình trong vòng 20 phút, sau đó sinh viên phải trả lời các câu hỏi của các thành viên trong Hội đồng. Sau thời gian bảo vệ, Hội đồng đã hội ý và chỉ ra những điểm cần chỉnh sửa trong khóa luận của các sinh viên.

Năm nay, có 8 đề tài được bảo vệ, gồm có:

TT Tên người làm đề tài Lớp Tên đề tài
1 Nguyễn Bích Ngọc 4SP-Anh A study on teachers’ and students’ perception of using games in listening lessons at Dong Loc high school
2 Lê Hà Anh 4SP-Anh Groupwork in English major classes at Hatinh University: Perfectives of K4A English, K4B English and K7 English
3 Phạm Thị Thu Hằng 4SP-Anh The use of warm-up activities in teaching English at Dong Loc high school
4 Từ Thị Lý 4SP-Anh The difficulties in studying interpretation faced by students at Ha Tinh University
5 Lê Thị Ánh Tuyết 4SP-Anh A study on difficulties faced by HTU final-year English major students when translating conditional sentences
6 Nguyễn Thị Hương 4SP-Anh

Teachers’ and students’ perception of using IT for teaching English at Tran Phu high school

7 Nguyễn Thị Thùy Dung 4NN-Anh Refusals to invitations: A contrastive study between English native speakers and Vietnamese learners of English
8 Dương Thị Huyền Trang 4NN-Anh An investigation of the difficulties faced by major students at Ha Tinh University in communicating in English with native speakers

Dưới đây là một số hình ảnh bảo vệ  khóa luận:

NN1

Giảng viên và sinh viên Khoa Ngoại Ngữ chụp ảnh lưu niệm sau buổi bảo vệ  khóa luận

          NN2                

Sinh viên Từ Thị Lý trình bày đề tài khóa luận

NN3

Sinh viên Dương Thị Huyền Trang trình bày đề tài khóa luận

NN4

Sinh viên Phạm Thi Thu Hằng trình bày đề tài khóa luận