Trường Đại học Hà Tĩnh - HaTinh University

Nghiệm thu đề tài cấp bộ: “Nghiên cứu thực trạng và nhu cầu việc làm cho người dân ven biển miền trung trong bối cảnh biến đổi Môi trường sinh thái”

Chiều ngày 18/5, tại Trường Đại học Hà Tĩnh, đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ Nghiên cứu thực trạng và nhu cầu việc làm cho người dân ven biển miền trung trong bối cảnh biến đổi môi trường sinh thái” do TS Bùi Thị Quỳnh Thơ – Trưởng phòng Quản lý khoa học làm Chủ nhiệm đề tài đã được tổ chức nghiệm thu cấp Bộ.

Hội đồng nghiệm thu đề tài gồm 07 thành viên do TS. Nguyễn Trí Lạc, Giám đốc Sở Lao động Thương binh và xã hội Hà Tĩnh làm Chủ tịch Hội đồng.

Dự buổi nghiệm thu có các thành viên Hội đồng nghiệm thu, đại diện lãnh đạo nhà trường và nhóm đề tài.

Tại buổi nghiệm thu, thay mặt nhóm nghiên cứu đề tài, TS Bùi Thị Quỳnh Thơ - Chủ nhiệm đề tài đã trình bày báo cáo tóm tắt về quá trình, kết quả nghiên cứu và một số nội dung cơ bản của Đề tài “Nghiên cứu thực trạng và nhu cầu việc làm cho người dân ven biển miền trung trong bối cảnh biến đổi môi trường sinh thái”. Theo đó, đề tài nghiên cứu đã Đánh giá thực trạng và nhu cầu việc làm cho người dân ven biển miền Trung trong bối cảnh biến đổi môi trường sinh thái; đề xuất một số giải pháp việc làm cho người dân ven biển miền Trung trong bối cảnh biến đổi môi trường sinh thái.

 20190518 de tai cap bo

TS Bùi Thị Quỳnh Thơ, Chủ nhiệm đề tài trình bày báo cáo tóm tắt về quá trình, kết quả nghiên cứu và một số nội dung cơ bản của Đề tài

Về cơ sở lý luận Đề tài đã vận dụng lý thuyết về việc làm để làm rõ các vấn đề lý thuyết cơ bản về việc làm của người dân ven biển trong bối cảnh biến đổi môi trường sinh thái, trong đó đưa ra được các tiêu chí đánh giá khả năng chuyển đổi việc làm của người dân ven biển trong bối cảnh biến đổi môi trường sinh thái.

Về thực trạng Đề tài đã tổng hợp, phân tích, đánh giá về thực trạng và nhu cầu việc làm của người dân ven biển miền Trung trong bối cảnh biến đổi môi trường sinh thái. Sử dụng mô hình hồi quy phân tích sự biến đổi môi trường sinh thái tác động đến nhu cầu việc làm của người dân ven biển miền Trung.

Kết quả nghiên cứu là căn cứ để nhóm tác giả đề xuất một số giải pháp có cơ sở và khả thi giải quyết việc làm cho người dân ven biển miền Trung trong bối cảnh biến đổi môi trường sinh thái một cách bền vững. Các giải pháp thể hiện tính linh hoạt để người dân có thể chuyển đổi nghề nghiệp khi gặp các rủi ro về sự cố thiên tai, môi trường, thích hợp với đặc điểm của người dân sinh sống ven biển.Đánh giá về kết quả của đề tài, các thành viên Hội đồng nghiệm thu, đại biểu dự buổi nghiệm thu đều đánh giá cao kết quả nghiên cứu của Đề tài, được nhóm nghiên cứu thực hiện công phu, bám sát với mục tiêu và yêu cầu đề ra.

20190518 de tai cap bo2

TS Nguyễn Thị Bích Hằng - PB2 phát biểu đánh giá đề tài

Các ý kiến của thành viên Hội đồng nghiệm thu và đại biểu đã bổ sung, góp ý vào một số nội dung trong đề tài.

Phát biểu kết luận buổi nghiệm thu, TS. Nguyễn Trí Lạc - Giám đốc Sở Lao động Thương binh và xã hội, Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu nhất trí với các nhận xét, đánh giá, phản biện của thành viên Hội đồng; đồng thời, đánh giá cao kết quả nghiên cứu của Đề tài khoa học, những nỗ lực, cố gắng và tâm huyết của nhóm nghiên cứu, thực hiện Đề tài, đặc biệt là những sản phẩm vượt trội của đề tài. Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu đề nghị nhóm nghiên cứu tiếp thu đầy đủ các ý kiến phản biện, góp ý, nhận xét của các thành viên Hội đồng, đại biểu dự buổi nghiệm thu để tiếp tục chỉnh sửa, bổ sung, hoàn thiện đề tài, sớm đưa kết quả nghiên cứu của đề tài vào áp dụng trong thực tiễn. Đề tài đã được Hội đồng nghiệm thu chấm điểm và đánh giá đạt loại Xuất sắc.

Các tin khác