Trường Đại học Hà Tĩnh - HaTinh University

efek samping viagra jangka panjang
remycin doxycycline

Nghiên cứu sinh Hồ Thị Nga bảo vệ thành công Luận án Tiến sĩ

blood pressure meds and viagra

Chiều ngày 21/2/2017 tại Viện Khoa học giáo dục Việt Nam, Nghiên cứu sinh Hồ Thị Nga, Trưởng phòng Quản lý khoa học - Hợp tác quốc tế Trường Đại học Hà Tĩnh đã bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ chuyên ngành Quản lý giáo dục “Quản lý đội ngũ giảng viên các trường đại học địa phương trong bối cảnh hiện nay”.

170227 bvtsi1 acne 1 month after accutane

NCS Hồ Thị Nga trình bày tóm tắt kết quả nghiên cứu trước Hội đồng

Đội ngũ giảng viên các trường đại học địa phương đóng một vai trò hết sức quan trọng trong việc nâng cao chất lượng đào tạo, góp phần phát triển nguồn nhân lực để phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương. Vì vậy, nghiên cứu để phát triển và nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên đại học địa phương là nhiệm vụ cấp thiết cả về lý luận và thực tiễn trong tiến trình đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục đại học Việt Nam. cipro plus ibuprofen

Với thời gian nghiên cứu 3 năm (2013-2016), Luận án đã vận dụng lý luận về quản lý nguồn nhân lực, quản trị đại học trong và ngoài nước; về đội ngũ giảng viên, về trường đại học địa phương và đã xác định được khung lý thuyết về quản lý đội ngũ giảng viên các trường đại học địa phương Việt Nam gồm 6 nội dung: Kế hoạch hóa đội ngũ giảng viên, tuyển dụng giảng viên, sử dụng giảng viên, đánh giá giảng viên, đào tạo , bồi dưỡng giảng viên và tạo động lực làm việc cho đội ngũ giảng viên. Việc thực hiện các nội dung quản lý này đều gắn với chiến lược phát triển của nhà trường và địa phương.

Bên cạnh đó, Luận án đã tổng quan tình hình  phát triển của 26 trường đại học địa phương Việt Nam từ năm 1996 đến nay; đánh giá được thực trạng về chất lượng đội ngũ giảng viên, công tác quản lý đội ngũ giảng viên các trường đại học địa phương; chỉ ra các mặt mạnh, điểm yếu, thời cơ và thách thức cũng như các yếu tố khách quan và chủ quan ảnh hưởng đến quản lý đội ngũ giảng viên; đề xuất 7 giải pháp quản lý đội ngũ giảng viên các trường đại học địa phương trong bối cảnh hiện nay. Từ kết quả nghiên cứu của Luận án, nghiên cứu sinh Hồ Thị Nga đã công bố 5 công trình liên quan trên các Tạp chí chuyên ngành có uy tín; nhiều bài viết khác trong kỷ yếu hội thảo khoa học các cấp.

170227 bvtsi2

NCS Hồ Thị Nga chụp ảnh cùng Hội đồng đánh giá Luận án Tiến sĩ cấp Viện và thầy cô hướng dẫn

Hội đồng đánh giá Luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Hồ Thị Nga là những nhà khoa học uy tín, có chuyên môn về lĩnh vực tác giả nghiên cứu bao gồm: GS.TS Phan Văn Kha (Chủ tịch); PGS.TS Phạm Minh Mục (Thư ký); PGS.TS Thái Văn Thành, PGS.TS Nguyễn Văn Lê, PGS.TS Nguyễn Tiến Hùng (Phản biện), PGS.TS Trần Thị Minh Hằng, PGS.TS Lê Khánh Tuấn (Ủy viên). Các thành viên trong Hội đồng đánh giá Luận án là công trình khoa học có giá trị lý luận và thực tiễn: “Kết quả nghiên cứu của đề tài luận án đã góp phần bổ sung vào lý luận về quản lý đội ngũ giảng viên các trường đại học địa phương” (PGS.TS Trần Thị Minh Hằng), “Những phân tích về quản lý đội ngũ giảng viên các trường đại học địa phương với những khó khăn, thách thức và vai trò, nhiệm vụ của các trường đại học địa phương trong bối cảnh hiện nay là những phân tích sâu sắc, có giá trị khoa học.” (PGS.TS Nguyễn Văn Lê), “Tác giả đã đề xuất 7 giải pháp quản lý đội ngũ giảng viên các trường đại học địa phương theo tiếp cận quản lý nguồn nhân lực, dễ áp dụng và triển khai trong thực tiễn... Luận án có thể làm tài liệu tham khảo tốt cho các trường đại học địa phương có đặc điểm tương đồng, cho nhà giáo và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục đại học” (PGS.TS Thái Văn Thành)...  Hội đồng đã thống nhất đánh giá: Đề tài Luận án có ý nghĩa khoa học và giá trị thực tiễn, là một công trình khoa học được thực hiện công phu và nghiêm túc, giải quyết tốt các nhiệm vụ đặt ra và đề nghị Viện Khoa học giáo dục Việt Nam làm các thủ tục cần thiết để công nhận học vị Tiến sĩ khoa học giáo dục, chuyên ngành Quản lý giáo dục cho NCS Hồ Thị Nga.

170227 bvtsi3

170227 bvtsi4

BGH cùng các thầy cô Trường Đai học Hà Tĩnh chúc mừng NCS Hồ Thị Nga difference between viagra professional and viagra super active

Xin chúc mừng NCS Hồ Thị Nga.

Được biết, đây là NCS thứ 2 của Trường Đại học Hà Tĩnh bảo vệ thành công Luận án Tiến sĩ trong tháng 02 năm 2017.

170227 bvtsi5 cialis viagra dosage comparison

Gia đình chúc mừng NCS Hồ Thị Nga

Các tin khác

avkare inc metformin
viagra boots over the counter

Thống kê

cushing syndrome treatment prednisone
clomid ovidrel and iui
Tin tức - Sự kiện Nghiên cứu sinh Hồ Thị Nga bảo vệ thành công Luận án Tiến sĩ

Lắp mạng internet đà lạt bảo lộc
Truyền hình fpt
FPT đà lạt
Lắp mạng internet fpt da lat lam dong
fpt da lat
Nha nghi da lat gia re
festival hoa da lat
Chụp hình ngoại cảnh giá rẻ tại Quảng nam Đà nẵng
Chụp hình ngoại cảnh giá rẻ tại tam kỳ
ubat ventolin