Trường Đại học Hà Tĩnh - HaTinh University

“Nghiên cứu một số vấn đề trong đời sống tín ngưỡng tôn giáo hiện nay ở Hà Tĩnh”

Chiều 9/10, Hội đồng khoa học Sở Khoa học và Công nghệ Hà Tĩnh tổ chức nghiệm thu đề tài “Nghiên cứu một số vấn đề trong đời sống tín ngưỡng tôn giáo hiện nay ở Hà Tĩnh” do Trường Đại học Hà Tĩnh chủ trì thực hiện.

“Nghiên cứu một số vấn đề trong đời sống tín ngưỡng tôn giáo hiện nay ở Hà Tĩnh”

Đề tài bắt đầu triển khai từ tháng 7/2014 – 10/2015, do TS. Nguyễn Hoài Sanh - Trưởng khoa Lý luận chính trị - Trường ĐH Hà Tĩnh làm chủ nhiệm.

Bằng các phương pháp phân tích, tổng hợp, lôgic và lịch sử, thống kê, đối chiếu…, đề tài đã nghiên cứu một số vấn đề trong thực tiễn đời sống tín ngưỡng, tôn giáo ở Hà Tĩnh hiện nay, phân tích tình hình công tác tôn giáo, những vấn đề đặt ra cho công tác tôn giáo, trên cơ sở đó đề xuất các giải pháp, kiến nghị với các cơ quan chức năng nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo ở địa phương.

“Nghiên cứu một số vấn đề trong đời sống tín ngưỡng tôn giáo hiện nay ở Hà Tĩnh”

“Nghiên cứu một số vấn đề trong đời sống tín ngưỡng tôn giáo hiện nay ở Hà Tĩnh”Tại buổi nghiệm thu, hội đồng nghiệm thu đã nhận xét, đánh giá cụ thể về nội dung đề tài, từng chương, từng tiểu mục. Đa số các ý kiến đều cho rằng: đề tài đã làm nổi bật được các nội dung cần nghiên cứu; đảm bảo được tính khoa học và thực tiễn. Tuy nhiên, đề tài vẫn còn vấp một số lỗi về chính tả; sử dụng tư liệu tham khảo cũ (từ năm 1998); cấu trúc chương chưa hợp lý; một số nội dung về tôn giáo, tín ngưỡng chưa được đề cập đến…

“Nghiên cứu một số vấn đề trong đời sống tín ngưỡng tôn giáo hiện nay ở Hà Tĩnh”

Kết thúc buổi nghiệm thu, hội đồng đã xem xét, đánh giá và thống nhất nghiệm thu đề tài xếp loại khá. Để hoàn thiện hồ sơ phục vụ cho công tác quản lý, đề nghị cơ quan chủ trì và chủ nhiệm đề tài tiếp tục bổ sung, chỉnh sửa hoàn thiện báo cáo tổng kết trên cơ sở các ý kiến góp ý của hội đồng.

Hà Linh

Các tin khác