Trường Đại học Hà Tĩnh - HaTinh University

E-Mail
E-Mail

Thư viện

Thư viện

 

 

Elearning

Elearning

 

 M-Office

M-Office

 

 Hỗ trợ sinh viên

 

Hỗ trợ sinh viên

 

 Thông tin đào tạo

 

Thông tin đào tạo

 

Nghiên cứu sinh Trần Anh Vũ bảo vệ thành công Luận án Tiến sĩ

Sáng ngày 11/6/2017, tại Trường Đại học Quốc gia Hà Nội, Nghiên cứu sinh Trần Anh Vũ – Trưởng phòng Đào tạo  đã bảo vệ thành công Luận án Tiến sĩ: “Đánh giá hoạt động đảm bảo chất lượng bên trong ở một số trường đại học công lập Việt Nam dựa theo tiêu chí đánh giá chất lượng của AUN-QA”.

170614 bvts1

NCS Trần Anh Vũ bảo vệ Luận án trước hội đồng

Với thời gian nghiên cứu 4 năm, luận án đã hệ thống hóa và làm rõ những vấn đề lý luận liên quan đến đảm bảo chất lượng, hoạt động đảm bảo chất lượng bên trong trường đại học; Cơ sở lý luận của luận án làm nền tảng cho các nghiên cứu sau; Đề xuất khung lý thuyết nghiên cứu đánh giá hoạt động đảm bảo chất lượng bên trong ở một số trường đại học công lập Việt Nam dựa theo tiêu chí chất lượng của AUN-QA.

Bên cạnh đó, luận án xây dựng bộ công cụ khảo sát các hoạt động đảm bảo chất lượng bên trong trường đại học (phiếu thăm dò ý kiến và phỏng vấn bán cấu trúc) hỗ trợ các trường thu thập thông tin, dữ liệu làm cơ sở đánh giá xác định mức độ đạt được của hoạt động đảm bảo chất lượng bên trong nhà trường; Làm rõ các hoạt động đảm bảo chất lượng bên trong trường đại học và tầm quan trọng của nó đối với việc đảm bảo và nâng cao chất lượng đào tạo của nhà trường; Kết quả nghiên cứu góp phần tăng cường nhận thức về chất lượng trong giáo dục đối với các khách thể tham gia khảo sát; Đề xuất được các giải pháp có tính khả thi nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động đảm bảo chất lượng bên trong góp phần phát triển hệ thống đảm bảo chất lượng bên trong cũng như duy trì, cải tiến và nâng cao chất lượng đào tạo ở các trường đại học. Từ kết quả nghiên cứu của Luận án, nghiên cứu sinh Trần Anh Vũ đã có 5 công trình liên quan đăng tải trên các tạp chí chuyên ngành có uy tín.

170614 bvts2

NCS Trần Anh Vũ cùng Hội đồng chấm Luận án

Hội đồng cấp Đại học Quốc gia chấm luận án tiến sĩ cho nghiên cứu sinh Trần Anh Vũ là những nhà khoa học có uy tín, có chuyên môn sâu về lĩnh vực tác giả nghiên cứu, bao gồm: GS.TS. Nguyễn Quý Thanh – Trường Đại học Giáo dục, Đại học Quốc gia Hà Nội; GS.TS. Phan Văn Kha – Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam; PGS.TS. Trần Khánh Đức – Viện Sư phạm Kỹ thuật, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội; PGS.TS. Lê Đức Ngọc - Đại học Quốc gia Hà Nội; TS. Cấn Thị Thanh Hương - Trường Đại học Giáo dục, Đại học Quốc gia Hà Nội; PGS.TS. Nguyễn Vũ Bích Hiền – Trường Đại học Sư phạm Hà Nội; TS. Trần Thị Hoài – Viện Đảm bảo chất lượng giáo dục, Đại học Quốc gia Hà Nội.

170614 bvts3

Trường Đại học Hà Tĩnh chúc mừng NCS Trần Anh Vũ

Các thành viên trong Hội đồng đã đánh giá luận án là công trình khoa học được thực hiện công phu, nghiêm túc, có giá trị lý luận và thực tiễn cao, giải quyết tốt các nhiệm vụ nghiên cứu đặt ra.

Hội đồng chấm luận án đã nhất trí thông qua Quyết nghị luận án của NCS Trần Anh Vũ đáp ứng đầy đủ yêu cầu của một luận án tiến sĩ chuyên ngành Đo lường và đánh giá trong giáo dục, đề nghị Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội công nhận học vị và cấp bằng tiến sĩ cho NCS Trần Anh Vũ.

170614 bvts4

Phòng Đào tạo chúc mừng NCS Trần Anh Vũ

170614 bvts5

170614 bvts6

Gia đình chúc mừng NCS Trần Anh Vũ

Các tin khác