Trường Đại học Hà Tĩnh - HaTinh University

E-Mail
E-Mail

  Thông tin đào tạo         

Thông tin đào tạo

Thư viện

Thư viện

 

 

Elearning

Elearning

 

 M-Office

M-Office

 

 Hỗ trợ sinh viên

 

Hỗ trợ sinh viên

 

Phỏng vấn tuyển dụng sinh viên Trường Đại học Hà Tĩnh

Ngày 13 tháng 8 năm 2015, Trung tâm GTVL&DVHTSV phối hợp với Siêu thị Thiên Phú (Kỳ Anh) tổ chức phỏng vấn tuyển dụng sinh viên.

Sau khi đăng Thông báo tuyển dụng đã có 15 sinh viên nộp hồ sơ tại Trung tâm GTVL&DVHTSV và đã được nhân viên của Trung tâm tư vấn về chuẩn bị hồ sơ, nắm vững thông tin của nhà tuyển dụng, trang phục, ứng xử...và hẹn lịch phỏng vấn. Tham gia buổi phỏng vấn có ông Nguyễn Văn Hòa - Giám đốc Siêu thị trực tiếp kiểm tra hồ sơ và phỏng vấn tuyển dụng.  Sau buổi phỏng vấn, Siêu thị Thiên Phú đã tuyển được 04 sinh viên thuộc Khoa Kinh tế - QTKD vào làm các vị trí kế toán và bán hàng với mức lương khởi điểm là 5 triệu đồng/1tháng.

phongvanGTVL1           

Sinh viên tham gia phỏng vấn tuyển dụng