Trường Đại học Hà Tĩnh - HaTinh University

E-Mail
E-Mail

Thư viện

Thư viện

 

 

Elearning

Elearning

 

 M-Office

M-Office

 

 Hỗ trợ sinh viên

 

Hỗ trợ sinh viên

 

 Thông tin đào tạo

 

Thông tin đào tạo

 

Tiến tới Đại hội Hội CCB Trường Đại học Hà Tĩnh lần thứ II và Đại hội Đại biểu Hội CCB Việt Nam lần thứ VI

Ngày 19 tháng 8 năm 2016, Hội CCB tỉnh Hà Tĩnh đã tổ chức Hội nghị chuẩn bị cho Đại hội Hội CCB các cấp lần thứ VI. Tham dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh ủy, đại diện Đảng ủy Khối cơ quan cấp tỉnh, Thường trực Hội CCB tỉnh Hà Tĩnh, Hội CCB các huyện, thành, thị và tương đương.

Hội nghị đã quán triệt Chỉ thị số 02-CT/TW của Ban Bí thư về lãnh đạo Đại hội Hội CCB các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc Hội CCB Việt Nam lần thứ VI. Chỉ thị số 10 CT/TU của Ban thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh về lãnh đạo Đại hội Hội CCB các cấp, hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc Hội CCB Việt Nam lần thứ VI (nhiệm kì 2017 – 2022).

160822ccb1

Trong 5 năm qua, Hội CCB Trường Đại học Hà Tĩnh đã làm tốt chức năng, nhiệm vụ được giao. Thực hiện tốt nhiệm vụ tham gia giáo dục tuyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ, đồng hành cùng thế hệ trẻ trong các hoạt động. Xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa.

160822ccb2

Để chuẩn bị cho Đại hội Hội CCB Trường Đại học Hà Tĩnh lần thứ II, BCH Hội CCB Trường Đại học Hà Tĩnh đã thống nhất một số nội dung trước mắt sau đây:

  1. Tuyên truyền phổ biến các văn bản của Trung ương, Tỉnh ủy, BCH Đảng bộ Trường, Hội CCB tỉnh về Đại hội Hội CCB các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc Hội CCB Việt Nam lần thứ VI, gắn với việc thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, pháp luật của nhà nước về CCB.
  2. Tuyền truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng về mục đích ý nghĩa, chủ đề của Đại hội Hội CCB Việt Nam lần thứ VI, quá trình ra đời, xây dựng và trưởng thành của Hội CCB Việt Nam qua các thời kì. Phát động phong trào thi đua và các hoạt động lập thành tích chào mừng Đại hội Hội CCB các cấp.
  3. Tăng cường và phối hợp tốt trong công tác giáo dục truyền thống yêu nước, ý chí tự lực, tự cường cho hội viên. Các CCB  phát huy bản chất, truyền thống "Bộ đội Cụ Hồ"  thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao, tham gia các hoạt động tình nghĩa.
  4. Tập trung xây dựng Hội vững mạnh, thật sự là chỗ dựa tin cậy của cấp uỷ Đảng, chính quyền, của thế hệ trẻ và học sinh, sinh viên.

160822ccb3

Hội CCB đồng hành cùng sinh viên tham gia cuộc thi “Trường tôi là nhất”

  1. Hội CCB tích cực tuyên truyền, giáo dục  đoàn viên, thanh niên, sinh viên, học sinh  trong việc đấu tranh phòng, chống các tệ nạn xã hội; chấp hành các quy định về an toàn giao thông, nâng cao cảnh giác, chống âm mưu “Diễn biến hoà bình” của các thế lực thù địch… 
  2. Tăng cường các hoạt động “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa” tích cực phối hợp triển khai thông qua các phong trào như: tổ chức Lễ “Thắp nến tri ân các anh hùng liệt sỹ”; tổ chức cho   Hội viên và Đoàn viên, thanh niên tham gia “Hành trình đến các địa chỉ đỏ”... giúp thế hệ trẻ bổ sung kiến thức, thêm hiểu và yêu quý truyền thống cách mạng của địa phương, biết ơn và tri ân những người có công với quê hương, đất nước.

 

Các tin khác