Trường Đại học Hà Tĩnh - HaTinh University

Trường Đại học Hà Tĩnh tổ chức nghiệm thu 02 đề tài nghiên cứu khoa học cấp bô

Thực hiện Quyết định số 483/QĐ-BGDĐT ngày 20/02/2020 và Quyết định số 484/QĐ-BGDĐT ngày 20/02/2020 về việc thành lập hội đồng nghiệm thu đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ nam 2017, ngày 21/3/2020 Trường Đại học Hà Tĩnh đã tiến hành nghiệm thu 02 cấp Bộ đề tài “Điều khiển phi tuyến Kerr của khí nguyên tử Rb dựa trên hiệu ứng trong suốt cảm ứng điện từ, định hướng ứng dụng trong quang học phi tuyến ngưỡng thấp” do TS. Đoàn Hoài Sơn làm chủ nhiệm và đề tài “Về cấu trúc một số lớp vành, đại số và ứng dụng” do TS. Lê Văn An làm chủ nhiệm.

Tham gia hội đồng nghiệm thu 02 đề tài có đại diện lãnh đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo TS Vũ Thanh Bình – Phó vụ trưởng Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường, đại diện lãnh đạo Trường Đại học Hà Tĩnh và Hội đồng nghiệm thu.

Tham gia hội đồng nghiệm thu đề tài “Điều khiển phi tuyến Kerr của khí nguyên tử Rb dựa trên hiệu ứng trong suốt cảm ứng điện từ, định hướng ứng dụng trong quang học phi tuyến ngưỡng thấp có PGS.TS. Đào Xuân Hợi – Nguyên Phó hiệu trưởng Trường Đại học Hà Tĩnh làm chủ tịch hội đồng và các thành viên trong hội đồng. PGS.TS. Nguyễn Thành Quang – Trường Đại học Vinh và các thành viên tham gia hội đồng nghiệm thu đề tài “Về cấu trúc một số lớp vành, đại số và ứng dụng.

Cả hai đề tài nêu trên đều là các đề tài thuộc lĩnh vực khoa học tự nhiên, đóng góp rất nhiều trong việc phát triển và là tài liệu hữu ích trong việc giảng dạy và nghiên cứu khoa học đối với chuyên ngành toán học và vật lý tại Trường Đại học Hà Tĩnh nói riêng và các trường đại học nói chung.

Đề tài “Điều khiển phi tuyến Kerr của khí nguyên tử Rb dựa trên hiệu ứng trong suốt cảm ứng điện từ, định hướng ứng dụng trong quang học phi tuyến ngưỡng thấp”, kết quả nghiên cứu hệ số phi tuyến Kerr trong cấu hình 6 mức có ý nghĩa quan trọng: thứ nhất, lần đầu tiên biểu thức của hệ số phi tuyến Kerr cho cấu hình năm mức được dẫn ra và áp dụng được cho bất kỳ hệ nguyên tử/phân tử có cấu trúc mức năng lượng tương tự; thứ hai, biểu thức giải tích này cho phép chúng ta nghiên cứu khả năng tăng cường và điều khiển phi tuyến Kerr trong môi trường EIT; thứ ba, kết quả này sẽ là hữu ích cho việc triển khai xây dựng mô hình thực nghiệm để quan sát hệ số phi tuyến Kerr trong cấu hình năm mức; thứ tư, kết quả giải tích này đã góp phần làm sáng tỏ bản chất của sự tăng cường phi tuyến Kerr bằng kích thích kết hợp và định hướng cho các nghiên cứu thực nghiệm liên quan cũng như ứng dụng trong chế tạo các thiết bị quang tử có độ nhạy siêu cao với ngưỡng phi tuyến thấp trong tương lai.

20200325 de tai cap bo1

Hội đồng nghiệm thu đánh giá đề tàiĐiều khiển phi tuyến Kerr của khí nguyên tử Rb dựa trên hiệu ứng trong suốt cảm ứng điện từ, định hướng ứng dụng trong quang học phi tuyến ngưỡng thấp”

Đề tài “Về cấu trúc một số lớp vành, đại số và ứng dụng  góp phần làm phong phú thêm sự hiểu biết về cấu trúc các lớp đại số Leavitt, các môđun và vành với điều kiện (Ci), môđun đối đồng điều và tập các iđêan liên kết; góp phần giúp chủ nhiệm đề tài, các thành viên tham gia và các cán bộ giảng dạy khác ở các trường đại học nhìn rõ hơn các một số hướng nghiên cứu mới trong Đại số và Lý thuyết số, đồng thời là các ứng dụng của các công cụ, tính chất khái niệm của Đại số hiện đại, Đại số kết hợp, Đại số giao hoán và Tổ hợp vào các vấn đề thời sự của Toán học.

   20200325 de tai cap bo2

Hội đồng nghiệm thu thảo luận đề tài “Về cấu trúc một số lớp vành, đại số và ứng dụng 

Các Hội đồng nghiệm thu đánh giá cao các sản phẩm đã đạt được của cả hai đề tài sau 2 năm nghiên cứu, nhất là các bài báo và bài đăng hội thảo, đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận kết quả nghiên cứu và đưa vào sử dụng./.

Các tin khác