Báo cáo Kết quả thực hiện theo chỉ thị 33/CT-TTg về chất thải nhựa

Attachments:
Download this file (201218.DI.QT.BC 108 v.v ket qua thuc hien Chi thi 33 cua TTCP ve tang cuong quan ly tai su dung tai che xu ly va giam thieu chat thai nhua_0001.pdf)Báo cáo Kết quả thực hiện theo chỉ thị 33/CT-TTg về chất thải nhựa[ ]2204 kB

Tin mới

Các tin khác