Giảng viên và Sinh viên Trường Đại học Hà Tĩnh tham gia Cuộc thi “Ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo tỉnh Hà Tĩnh” năm 2021

Sáng ngày 23/12/2021, cuộc thi Ý tưởng Khởi nghiệp sáng tạo tỉnh Hà Tĩnh năm 2021 do UBND Tỉnh Hà Tĩnh tổ chức đã diễn ra Vòng Chung kết với sự tham dự của 12 ý tưởng, dự án khởi nghiệp. Trường Đại học Hà Tĩnh có 03 ý tưởng tham dự Vòng Chung kết.

Trên cơ sở kết quả chấm vòng sơ khảo từ 40 ý tưởng tham dự, Ban Tổ chức đã lựa chọn 12 ý tưởng, dự án khởi nghiệp có tiềm năng nhất vào vòng chung kết. Tại Vòng Chung kết, các tác giả trực tiếp thuyết trình về các nội dung của ý tưởng, dự án. Hội đồng giám khảo tham gia đánh giá, phản biện nhiều vần đề liên quan như nguồn vốn, tiềm năng thị trường trong và ngoài tỉnh, cách thức vận hành, sắp xếp nhân sự… Đồng thời, tư vấn, định hướng thêm cho các ý tưởng, dự án trong quá trình triển khai thực tế.

241221 y tuong khoi nghiep 1

TS. Võ Văn Hùng - GV Khoa Nông nghiệp và Môi trường trình bày Dự án “Đầu tư mô hình sản xuất, cung ứng, trao đổi giống dê và dê thịt tại Trại Trường Đại học Hà Tĩnh”

241221 y tuong khoi nghiep 2

Dự án “Ứng dụng đặt xe công nghệ, book ship giao hàng, đặt đồ ăn nhanh” của nhóm tác giả Phạm Minh Pháp - Lớp K12 Quản trị Dịch vụ, Du lịch và Lữ hành và anh Nguyễn Hữu Ánh - TP Hà Tĩnh.

241221 y tuong khoi nghiep 3

Sinh viên Hoàng Thị Oanh - Lớp K13 Giáo dục Tiểu học trình bày dự án “Sản xuất chất tẩy rửa từ tinh dầu cây tràm trà”

Dự án “Ứng dụng đặt xe công nghệ, book ship giao hàng, đặt đồ ăn nhanh” của nhóm tác giả Phạm Minh Pháp - Lớp K12 Quản trị Dịch vụ, Du lịch và Lữ hành và dự án “Sản xuất chất tẩy rửa từ tinh dầu cây tràm trà” của sinh viên Hoàng Thị Oanh - Lớp K13 Giáo dục Tiểu học đạt giải Khuyến khích.

241221 y tuong khoi nghiep 4

Ban tổ chức trao giải Khuyến khích cho các tác giả

Dự án “Đầu tư mô hình sản xuất, cung ứng, trao đổi giống dê và dê thịt tại Trại Trường Đại học Hà Tĩnh” của TS. Võ Văn Hùng - ThS. Nguyễn Hữu Đồng - GV Khoa Nông nghiệp và Môi trường đạt giải dự án Tiềm năng tại cuộc thi “Ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo” tỉnh Hà Tĩnh năm 2021.

241221 y tuong khoi nghiep 5

Ban tổ chức trao giải Dự án tiềm năng

241221 y tuong khoi nghiep 6

 

Lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hà Tĩnh chụp ảnh cùng đoàn Trường Đại học Hà Tĩnh

Cuộc thi Ý tưởng Khởi nghiệp sáng tạo tỉnh Hà Tĩnh năm 2021 được tổ chức nhằm khơi dậy và lan tỏa tinh thần khởi nghiệp đổi mới sáng tạo đến đông đảo tầng lớp nhân dân, trước hết là các doanh nghiệp, các bạn trẻ đang sống, làm việc và học tập trên địa bàn tỉnh. Qua đó, tìm kiếm các ý tưởng, dự án khởi nghiệp sáng tạo, có thể áp dụng vào thực tiễn; góp phần xây dựng phong trào quốc gia khởi nghiệp của Chính phủ.