Trường Đại học Hà Tĩnh - HaTinh University

Danh sách cán bộ lãnh đạo chủ chốt của nhà trường

DANH SÁCH CÁN BỘ LÃNH ĐẠO CHỦ CHỐT CỦA NHÀ TRƯỜNG

Cao The Normal Cao The 2 7 2023-01-04T03:28:00Z 2023-01-04T03:28:00Z 5 644 3674 30 8 4310 16.00

 

TT

Thông tin

Họ và tên

( Trưởng đơn vị)

Học hàm, học vị

Điện thoại, E-mail

1. Ban giám hiệu

1

Hiệu trưởng 

Đoàn Hoài Sơn

GVC.TS

0916877248

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

2

Phó Hiệu trưởng

Trần Thị Ái Đức

GVC.TS

0918034369

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

3

Phó Hiệu trưởng 

Hồ Thị Nga

GVC.TS

0947311271

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

2. Các tổ chức Đảng, đoàn thể

1

Bí thư Đảng ủy

Đoàn Hoài Sơn

GVC.TS

0916877248

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

2

Bí thư Đoàn trường

Cù Thị Nhung

GV.ThS

0985420353

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

3

Chủ tịch công đoàn cơ sở

Tống Thị Cẩm Lệ

GVC. ThS

0917625568

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

4

Chủ tịch Hội sinh viên

 Nguyễn Quốc Dũng

GV. TS

0946582194

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

5

Chủ tịch Hội cựu chiến binh

Đinh Văn Nam

GVC.ThS

0918337033

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

3. Các phòng, ban chức năng

1

Phòng Tổ chức - Hành chính

Lưu Thị Thu Hằng

GV. TS

0913335557

hang.luuthithuThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

2

Phòng Đào tạo (Phó phòng phụ trách Phòng)

Nguyễn Văn Hòa

GVC. TS

 0987781919

hoa.nguyenvanThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

3

Phòng Khảo thí - Đảm bảo chất lượng

Trần Anh Vũ

GVC. TS

0912526797

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

4

Phòng Kế hoạch-Tài chính-Dự án

Nguyễn Viết Hùng

CN

0912277316

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

5

Phòng QLKH-ĐN-TT

Nguyễn Văn Thanh

GVC.TS

0979898188

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

6

Phòng Thanh tra - Pháp chế (Phó phòng phụ trách Phòng)

Trần Thế Sơn

GV. ThS

0912411075

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

7

Phòng Công tác CT-HSSV

Ngô Tất Đạt

GV. ThS

0912591778

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

8

Phòng Quản trị

Đinh Văn Nam

GVC.ThS

0918337033

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

4. Các trung tâm trực thuộc

1

Trung tâm ĐT-BDTX

Nguyễn Thị Thái Hòa

GVC.ThS

0948866538

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

2

Trung tâm Thông tin - Thư viện

Trần Dương

GV.ThS

0988788136

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

3

Trung tâm CNTT

Nguyễn Viết Phú

GV. ThS

0912539858

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

5. Các khoa, bộ môn, trường trực thuộc

1

Khoa Sư phạm

Lê Văn An

GV. TS

0914090665

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

2

Khoa Kinh tế - Quản trị KD (Phụ trách)

Nguyễn Thị Thanh Huyền

GVC. TS

0911325677

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

3

Khoa Tiếng Việt

Nguyễn Thị Lệ Hằng

GV. TS

0986795592

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

4

Khoa Lý luận Chính trị

Nguyễn Thị Thanh Nhàn

GVC. TS

0912606615

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

5

Khoa Ngoại ngữ (Phó TK điều hành Khoa)

Trần Minh Đức

GV. ThS

0912426579

duc.tranminhThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

6

Khoa Kỹ thuật- Công nghệ

Nguyễn Sỹ Minh

GV. TS

0912442405

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

7

Khoa Nông nghiệp (Phó TK phụ trách Khoa)

Lê Văn Quang

GV. ThS

0912923100

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

8

Bộ môn Tâm lý- Giáo dục

Nguyễn Văn Hoà

GVC. TS

0987781919

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

9

Bộ môn Giáo dục thể chất

Nghiêm Sỹ Đồng

GV.ThS

0944900546

dong.nghiesyThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

10

Trường TH, THCS, THPT

Nguyễn Thị Thanh Tâm

GVC.TS

0912999125

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

11

Trường Mầm non Đại học Hà Tĩnh (Phó Hiệu Trưởng)

Lê Thị Xuân

CN

0983406856

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.