Trường Đại học Hà Tĩnh - HaTinh University

Trường Mầm non

Giới thiệu Trường Mầm non IvyHSchool - Đại học Hà Tĩnh

*Trường Mầm non IvyHSchool - Đại học Hà Tĩnh là trường mầm non chất lượng cao, theo mô hình giáo dục hiện đại, chú trọng phát triển kỹ năng Tiếng Anh với hệ thống tương tác Touch English và kỹ năng sống của trẻ thông qua trải nghiệm các hoạt động.

**Là trường thực hành sư phạm của khoa Giáo dục Tiểu học Mầm Non - Trường Đại học Hà Tĩnh, IvyHschool luôn áp dụng những đổi mới của khoa học giáo dục mầm non, nhằm tạo một môi trường năng động, thân thiện, sáng tạo kích thích sự phát triển của trẻ.

IvyHSchool1

IvyHSchool2

IvyHSchool3