Trường Đại học Hà Tĩnh - HaTinh University

Đảng bộ

Ban chấp hành Đảng bộ Trường Đại học Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2020 - 2025

 Ban chấp hành Đảng bộ Trường Đại học Hà Tĩnh

nhiệm kỳ 2020 - 2025

BÍ THƯ ĐẢNG ỦY 

Đoàn Hoài Sơn 

+ Chức vụ: Bí thư Đảng ủy; Hiệu trưởng 

+ Học hàm, học vị: GVC.TS 

+ Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

+ Điện thoại: 0916.877.248 

 600 thaySon

ỦY VIÊN BAN THƯỜNG VỤ 

Trần Thị Ái Đức 

+ Chức vụ: Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy; Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra; Phó Hiệu trưởng 

+ Học hàm, học vị: GVC. TS 

+ Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

+ Điện thoại: 0918.034.369 

Ai Duc

ỦY VIÊN BAN CHẤP HÀNH 

Hồ Thị Nga 

+ Chức vụ: Ủy viên Ban Chấp hành; Phó Hiệu trưởng

+ Học hàm, học vị: GVC.TS 

+ Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

+ Điện thoại: 0947.311.271 

600 coNga 

ỦY VIÊN BAN CHẤP HÀNH 

Nguyễn Thị Thanh Tâm 

+ Chức vụ: Ủy viên Ban Chấp hành; PCN UBKT Đảng ủy: Bí thư chi bộ; Hiệu trưởng Trường TH, THCS, THPT-Đại học Hà Tĩnh 

+ Học hàm, học vị: GVC.TS 

+ Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

+ Điện thoại: 0912.999.125 

 600 coTam

ỦY VIÊN BAN CHẤP HÀNH 

Tống Thị Cẩm Lệ 

+ Chức vụ: Ủy viên Ban Chấp hành; Chi ủy viên; Phó trưởng Bộ môn Lý-Hóa-Sinh; Chủ tịch Công đoàn Trường 

+ Học hàm, học vị: GVC.ThS 

+ Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

+ Điện thoại: 0975.536.318 

 Co le

ỦY VIÊN BAN CHẤP HÀNH 

Nguyễn Văn Thanh 

+ Chức vụ: Ủy viên Ban Chấp hành; Phó Trưởng Phòng QLKH-ĐN-TT.

+ Học hàm, học vị: TS 

+ Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

+ Điện thoại: 0979.898.188 

 Thay Thanh

ỦY VIÊN BAN CHẤP HÀNH 

Nguyễn Sỹ Minh 

+ Chức vụ: Ủy viên Ban Chấp hành; Bí thư Chi bộ, Trưởng Khoa Kỹ thuật-Công nghệ 

+ Học hàm, học vị: TS 

+ Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

+ Điện thoại: 0912.442.405 

600 thayMinh 

ỦY VIÊN BAN CHẤP HÀNH 

Biện Văn Quyền 

+ Chức vụ: Ủy viên Ban Chấp hành; Phó trưởng khoa Sư phạm

+ Học hàm, học vị: ThS 

+ Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

+ Điện thoại: 0914.482.739; 0967.783.783 

 600 thayQuyen