Trường Đại học Hà Tĩnh - HaTinh University

Đảng bộ

Ban chấp hành Đảng bộ Trường Đại học Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2020 - 2025

 

PHÓ BÍ THƯ ĐẢNG ỦY

Đoàn Hoài Sơn

+ Chức vụ: Phó Bí thư Đảng ủy; Hiệu trưởng

+ Học hàm, học vị: GVC.TS

+ Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

+ Điện thoại: 0916.877.248

Thay Son 202008

ỦY VIÊN BAN THƯỜNG VỤ

Trần Thị Ái Đức

+ Chức vụ: Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy; Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra; Phó Hiệu trưởng

+ Học hàm, học vị: GVC. TS

+ Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

+ Điện thoại: 0918.034.369

Ai Duc

ỦY VIÊN BAN CHẤP HÀNH

Nguyễn Thị Thanh Tâm

+ Chức vụ: Ủy viên Ban Chấp hành; PCN UBKT Đảng ủy; Hiệu trưởng Trường TH, THCS, THPT-Đại học Hà Tĩnh

+ Học hàm, học vị: GVC.TS

+ Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

+ Điện thoại: 0912.999.125

 600 coTam

ỦY VIÊN BAN CHẤP HÀNH

Hồ Thị Nga

+ Chức vụ: Ủy viên Ban Chấp hành; Phó Hiệu trưởng

+ Học hàm, học vị: GVC.TS

+ Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

+ Điện thoại: 0947.311.271

 Ho Thi Nga 2022

ỦY VIÊN BAN CHẤP HÀNH

Tống Thị Cẩm Lệ

+ Chức vụ: Ủy viên Ban Chấp hành; Chi ủy viên; Phó trưởng Bộ môn Lý-Hóa-Sinh; Chủ tịch Công đoàn Trường

+ Học hàm, học vị: GVC.ThS

+ Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

+ Điện thoại: 0975.536.318

Co le

ỦY VIÊN BAN CHẤP HÀNH

Nguyễn Văn Thanh

+ Chức vụ: Ủy viên Ban Chấp hành; Phó Bí thư Chi bộ, Trưởng Khoa Ngoại ngữ.

+ Học hàm, học vị: TS

+ Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

+ Điện thoại: 0979.898.188

Thay Thanh

ỦY VIÊN BAN CHẤP HÀNH

Nguyễn Sỹ Minh

+ Chức vụ: Ủy viên Ban Chấp hành; Bí thư Chi bộ, Trưởng Khoa Kỹ thuật-Công nghệ

+ Học hàm, học vị: TS

+ Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

+ Điện thoại: 0912.442.405

600 thayMinh

ỦY VIÊN BAN CHẤP HÀNH

Biện Văn Quyền

+ Chức vụ: Ủy viên Ban Chấp hành; Bí thư Đoàn Trường

+ Học hàm, học vị: ThS

+ Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

+ Điện thoại: 0914.482.739; 0967.783.783

 600 thayQuyen