Trường Đại học Hà Tĩnh - HaTinh University

Sơ đồ cơ cấu tổ chức

Giới thiệu Khoa Sư phạm

I. Giới thiệu chung

Khoa Sư phạm được thành lập theo quyết định số 847/QĐ-ĐHHT, ngày 1 tháng 12 năm 2017 của Hiệu trưởng trường Đại học Hà Tĩnh trên cơ sở sáp nhập Khoa Sư phạm Tự nhiên và Khoa Sư phạm Tiểu học - Mầm non Trường Đại học Hà Tĩnh. Hiện nay (2017), khoa có 46 cán bộ, giảng viên.

 Văn phòng làm việc: tầng 2, nhà A1, A5, Cơ sở mới, xã Cẩm Vịnh, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh.

 Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.;  Facebook: KHOA SƯ PHẠM – HTU

Website: http://nse.htu.edu.vn/

II. Chức năng, nhiệm vụ của Khoa Sư phạm

1. Chức năng

Khoa Sư phạm là đơn vị chuyên môn của trường Đại học Hà Tĩnh có chức năng đào tạo trình độ đại học và cao đẳng các ngành: Sư phạm Toán, Sư phạm Vật lí; Sư phạm Hóa học, Giáo dục tiểu học, Giáo dục mầm non; Nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực giáo dục.

2. Nhiệm vụ:

Khoa Sư phạm Trường Đại học Hà Tĩnh thực hiện các nhiệm vụ sau:

- Căn cứ vào kế hoạch của Nhà trường, xây dựng và triển khai kế hoạch của Khoa trong từng học kỳ và năm học. Phân công nhiệm vụ cho từng giảng viên và nhân viên trong đơn vị phù hợp với trình độ, năng lực, chuyên ngành đào tạo của từng người, đảm bảo mặt bằng lao động chung;

- Trực tiếp quản lý, đào tạo các mã ngành trình độ đại học, cao đẳng với các loại hình đào tạo khác nhau (chính quy, liên thông, vừa học vừa làm):  Sư phạm Toán, Sư phạm Vật lí; Sư phạm Hóa học, Giáo dục tiểu học, Giáo dục mầm non;

- Giảng dạy các học phần về Toán cho tất cả các ngành đào tạo của Trường; Tham gia giảng dạy cho Trường Tiểu học - THCS - THPT chất lượng cao Đại học Hà Tĩnh; Phụ trách công tác kiến tập sư phạm và rèn luyện nghiệp vụ sư phạm; Tham gia Bồi dưỡng thi học sinh giỏi và Olympic HSSV các môn Toán, Vật lí, Hóa học…;

- Nghiên cứu khoa học về lĩnh vực giáo dục nhằm phục vụ đào tạo và phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Hà Tĩnh, khu vực miền Trung và cả nước;

- Tham gia các hội thảo khoa học, biên soạn đề cương bài giảng, giáo trình, tài liệu tham khảo những học phần thuộc chuyên môn của Khoa;

- Tham mưu với Nhà trường về kế hoạch bồi dưỡng đội ngũ; đề xuất với Nhà trường về việc mở các mã ngành mới, liên kết đào tạo...;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao.

III. Cơ cấu tổ chức:

1. Ban chủ nhiệm Khoa, gồm: 1 Trưởng khoa; 2 Phó Trưởng khoa

1) Trưởng khoa: TS. GVC. Nguyễn Thị Thanh Tâm

Sinh năm: 1970

Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ khoa học giáo dục - Chuyên ngành: Lí luận và phương pháp dạy học Toán

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

2) Phó trưởng khoa: ThS. GVC. Nguyễn Khánh

Sinh năm: 1962

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Đại số - Lí thuyết số

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

3) Phó trưởng khoa: ThS. GVC. Đặng Thị Yến

Sinh năm: 1973

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Lí luận ngôn ngữ

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

2. Các Bộ môn, gồm: Bộ môn Cơ bản và Bộ môn Lí - Hóa - Sinh

1) Bộ môn Cơ bản & Năng khiếu:

- Trưởng Bộ môn: TS. Lê Văn An

Sinh năm: 1978

Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Toán học

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

- P. Trưởng Bộ môn: ThS. Dương Thị Xuân Thìn

Sinh năm: 1963

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Toán học

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

- P. Trưởng Bộ môn: ThS. Nguyễn Văn Ân

Sinh năm: 1973

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Mỹ thuật

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

2) Bộ môn Lí - Hóa – Sinh

- Trưởng Bộ môn: TS. GVC. Cao Thành Lê (Phó Hiệu trưởng kiêm)

Sinh năm: 1964

Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Vật lí

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

- P. Trưởng Bộ môn: ThS. GVC. Tống Thị Cẩm Lệ

Sinh năm: 1972

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Hóa học

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

3. Các tổ chức khác :

1) Chi bộ

- Bí thư: TS. Nguyễn Thị Thanh Tâm

- Phó Bí thư: ThS. Nguyễn Khánh

UVBCH: ThS. Tống Cẩm Lệ

2) Công đoàn Khoa

- Chủ tịch: ThS. Nguyễn Minh Hưng

- Phó Chủ tịch: ThS. Bùi Đức Trung

- Ủy viên: 1. TS. Trần Viết Cường; 2. CN. Nguyễn Thị Loan

3) Liên chi đoàn

- Bí thư: ThS. Võ Thị Diệu Hồng

- Phó Bí thư: 1. ThS. Nguyễn Đình Nam; 2. Nguyễn Thị Hằng (sinh viên)

4) Hội đồng khoa học - Đào tạo

1. TS. Nguyễn Thị Thanh Tâm - Trưởng khoa - Chủ tịch Hội đồng

2. TS. Lê Văn An - Trưởng BM Cơ bản & năng khiếu - Thư kí

3. ThS. Nguyễn Khánh - Trưởng khoa - Ủy viên

4. ThS. Đặng Thị Yến - Trưởng khoa - Ủy viên

5. TS. Cao Thành Lê - P. Hiệu trưởng kiêm TBM Lí - Hóa - Sinh - Ủy viên

6. ThS. Tống Thị Cẩm Lệ - P. Trưởng BM Lí - Hóa - Sinh - Ủy viên

7. ThS. Nguyễn Văn Ân - Trưởng BM Cơ bản & năng khiếu - Ủy viên

8. TS. Trần Viết Cường - GV KHMT - Ủy viên

9. ThS. Bùi Đức Trung - GV Âm nhạc - Ủy viên

10. TS. Lê Danh Minh - GV Sinh - Ủy viên

11. NCS,ThS. Lưu Thị Thu Hằng - GV GD Mầm non - Ủy viên

4. Các trợ lý Khoa, Cố vấn học tập

1) Trợ lý đào tạo, NCKH: 1. ThS. Bùi Đức Trung; 2. ThS. Lê Thị Thu Hằng

2) Trợ lý công tác HSSV: 1. CN. Trần Thị Diệu; 2. CN. Nguyễn Thị Thu Thủy

3) Cố vấn học tập:  1. ThS. Đậu Thị Kim Quyên ; 2. ThS. Hoàng Thị Tố Nga   

IV. Danh sách cán bộ, giảng viên

1. Danh sách giảng viên

1. TS. Nguyễn Thị Thanh Tâm       - Toán học

            2. ThS. Nguyễn Khánh                    - Toán học

3. TS. Lê Văn An                              - Toán học

4. ThS. Dương Xuân Thìn               - Toán học

5. ThS. Nguyễn Minh Hưng           - Toán học

6. ThS. Nguyễn Thị Thành              - Toán học

7. ThS. Nguyễn Thị Hải Anh          - Toán học

8. ThS . Lê Thị Thu Hằng               - Toán học

9. ThS. Nguyễn Thị Sửu                  - Toán học

10. CN. Lê Trí Dũng                        - Toán học

11. NCS. Lê Văn Hiển                     - Toán học

12. ThS. Trần Thị Thái Hòa            - Toán học

13. ThS. Nguyễn Đình Nam           - Toán học

14. ThS. Đặng Thị Yến                    - Ngữ văn

15. ThS. Hoàng Thị Tố Nga            - Ngữ văn

16. ThS. Võ Thị Diệu Hồng            - Ngữ văn

17. NCS. Lưu Thị Thu Hằng          - GD Mầm non

18. ThS. Nguyễn Văn Ân                - Mĩ thuật

19. ThS. Trần Thị Tuyết Xoan       - Mĩ Thuật

20. ThS. Bùi Đức Trung                  - Âm nhạc

21. ThS. Trần Đình Quảng              - Âm nhạc

22. CN. Đào Quốc Việt                   - Âm nhạc

23. CN. Đặng Thị Hà                       - Âm nhạc

24. CN. Bùi Quỳnh Hoa                  - Múa

25. TS. Cao Thành Lê                      - Vật lí

26. TS. Nguyễn T.Huyền Trang     - Vật lí

27. TS. Nguyễn Văn Thành            -Vật lí

28. ThS. Lê Minh Quân                   -Vật lí

29. ThS. Lê Khắc Hòa                     - Vật lí

30. NCS. Lê Đức Minh                    - Hóa học

31. ThS. Tống Thị Cẩm Lệ             - Hóa học

32. ThS. Đỗ  Kim Quyên                 - Hóa học

33. ThS. Bùi Văn Hạt                       - Sinh học

34. TS. Lê Danh Minh                     - Sinh học

35. NCS. Biện Văn Quyền              - Sinh học

36. ThS. Đặng Thị Thu Hiền          - Sinh học

37. ThS. Lê Thị Bích Lam             - Sinh học

38. ThS. Nguyễn Thị Hồng Tình    - Địa lí

39. TS. Trần Viết Cường                 - KHMT

40. NCS. Nguyễn Hữu Đồng          - KHMT

41. ThS. Phan Thị Thanh Nhàn      - KHMT

2. Danh sách cán bộ hành chính

1. CN. Nguyễn Thị Loan                 - Văn phòng

            2. CN. Trần Thị Diệu Huyền          - Văn phòng

3. CN. Trần Thị Diệu                       - QLHSSV

4. CN. Nguyễn Thị Thu Thủy         - QLHSSV                 

            5. ThS. Nguyễn Thị Hồng Thương- CBTBTN    

            6. CN. Nguyễn Thị Anh                  - CBTBTN

            7. CN. Lê Thị Thu Hoài                  - CBTBTN