Trường Đại học Hà Tĩnh - HaTinh University

Thông báo

Kết quả thi năng khiếu đợt 1 ngày 30-6-2019

Ket qua thi nang khieu dot 1 Ky thi ngay 30 6 2019 1

Ket qua thi nang khieu dot 1 Ky thi ngay 30 6 2019 2