Trường Đại học Hà Tĩnh - HaTinh University

Thông báo

Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính tỉnh Hà Tĩnh năm 2015

Attachments:
Download this file (137_KH_tuyen_truyen_cai_cach_hanh_chinh_tinh_Ha_Tinh_nam_2015.pdf)Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính tỉnh Hà Tĩnh năm 2015[Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính tỉnh Hà Tĩnh năm 2015]0 kB

Các tin khác