Trường Đại học Hà Tĩnh - HaTinh University

Thông báo

THÔNG BÁO: Tiếp tục tạm dừng hoạt động giảng dạy, học tập để phòng, chống dịch bệnh Covid-19

THÔNG BÁO
Tiếp tục tạm dừng hoạt động giảng dạy, học tập để phòng, chống dịch bệnh Covid-19.
Từ 17/02/2020 đến khi có thông báo mới.

TB tiep tuc nghi hoc 1

Các tin khác