Trường Đại học Hà Tĩnh - HaTinh University

Thông báo

QD ban hành quy định công nhận giá trị chuyển đổi kết quả học tập và khối lượng kiến thức, kỹ năng được miễn trừ khi học một chương trình đào tạo tại HTU

Thông tin chi tiết xem file đính kèm

Các tin khác