Trường Đại học Hà Tĩnh - HaTinh University

Thông báo

Điểm nhận hồ sơ xét tuyển đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2020

200911.DI.DT.TB 72 v.v nguong diem nhan ho so xet tuyen dai hoc cao dang he chinh quy nam 2020 1

200911.DI.DT.TB 72 v.v nguong diem nhan ho so xet tuyen dai hoc cao dang he chinh quy nam 2020 2

Các tin khác