Trường Đại học Hà Tĩnh - HaTinh University

Thông báo

Điểm trúng tuyển đại học, cao đẳng hệ chính quy đợt 1 năm 2020

201005.DI.DT.QD 603 v.v diem trung tuyen dai hoc cao dang nganh GDMN he chinh quy nam 2020 dot 1 1

201005.DI.DT.QD 603 v.v diem trung tuyen dai hoc cao dang nganh GDMN he chinh quy nam 2020 dot 1 2

201005.DI.DT.QD 603 v.v diem trung tuyen dai hoc cao dang nganh GDMN he chinh quy nam 2020 dot 1 3

Các tin khác