Trường Đại học Hà Tĩnh - HaTinh University

Thông báo

Ban hành Quy chế tuyển sinh liên thông tại Trường Đại học Hà Tĩnh

v.v ban hanh quy che tuyen sinh lien thong tai truong DHHT 0001 01

 

Thông tin chi tiết xem file đính kèm.

Các tin khác