Trường Đại học Hà Tĩnh - HaTinh University

Thông báo

Những điểm mới trong quy chế nâng lương trước thời hạn năm 2022

Nâng lương trước thời hạn là hình thức nâng lương được áp dụng đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động khi có đủ các điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định hiện hành.

Tháng 6/2021, Bộ Nội vụ đã ban hành Thông tư số 03/2021/TT-BNV ngày 29/6/2021 về việc sửa đổi, bổ sung chế độ nâng bậc lương thường xuyên, nâng bậc lương trước thời hạn và chế độ phụ cấp thâm niên vượt khung đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động, theo đó Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh ban hành Quyết định số 54/2021/QĐ-UBND ngày 24/12/2021 về quy định nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ đối với cán bộ, viên chức, viên chức và người lao động trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh. Để phù hợp với các quy định của Nhà nước, của cấp trên và phù hợp với tình hình thực tiễn của Nhà trường, Tổ chức - Hành chính đã tham mưu Lãnh đạo Trường ban hành Quy chế nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ đối với cán bộ, viên chức, người lao động thuộc Trường Đại học Hà Tĩnh. So với Quy chế nâng lương trước thời hạn của Trường Đại học Hà Tĩnh năm 2014, Quy chế nâng lương trước thời hạn năm 2022 có những điểm khác biệt, đó là:

1. Không có tiêu chí xem xét thành tích của cán bộ, giáo viên đi học thạc sĩ, tiến sĩ.

2. Không có nội dung xét nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, viên chức và người lao động đã có Thông báo nghỉ hưu

3. Mở rộng tiêu chuẩn nâng lương trước hạn 6 tháng, rút gọn và nâng cao thành tích nâng lương trước hạn 9 tháng và 12 tháng. Cụ thể, điểm mới là:

Quy chế nâng lương trước thời hạn

Năm 2022

Quy chế nâng lương trước thời hạn

Năm 2014

* Nâng lương trước thời hạn 12 tháng

g) Là tác giả chính của sáng kiến (giải pháp mới) về cải cách hành chính được Hội đồng thẩm định Trung ương công nhận trong đánh giá kết quả Chỉ số cải cách hành chính của tỉnh và các năm trong thời gian giữ bậc lương đạt danh hiệu chiến sỹ thi đua cơ sở.

h) Giáo viên, giảng viên có thành tích trực tiếp bồi dưỡng học sinh, sinh viên, vận động viên đạt giải Ba (Huy chương đồng) trở lên trong các kỳ thi quốc gia (do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức), kỳ thi quốc tế (Olympic quốc tế; Olympic Châu Á - Thái Bình Dương; Kỹ năng nghề ASEAN; Kỹ năng nghề quốc tế).

i) Giáo viên, giảng viên đạt giải ba (Huy chương đồng) trở lên trong các kỳ thi, hội thi, hội giảng quốc gia (do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức theo quy định); kỳ thi quốc tế.

* Nâng lương trước thời hạn 12 tháng

...

h) Được cấp có thẩm quyền cử đi học thạc sỹ, có kết quả học tập xếp loại xuất sắc và điểm bảo vệ luận văn xuất sắc;

i) Được cấp thẩm quyền cử đi học tiến sỹ, bảo vệ thành công luận án tiến sỹ đúng tiến độ;

k) Là giảng viên, huấn luyện viên có thành tích trực tiếp bồi dưỡng học sinh, sinh viên, vận động viên đạt giải Ba (huy chương đồng) trở lên trong các kỳ thi quốc gia, quốc tế.

* Nâng lương trước thời hạn 9 tháng

d) Giáo viên, giảng viên được cấp có thẩm quyền công nhận có thành tích trực tiếp bồi dưỡng học sinh, sinh viên đạt giải khuyến khích trong các kỳ thi, hội thi quốc gia (do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức), kỳ thi quốc tế (Olympic quốc tế; Olympic Châu Á - Thái Bình Dương; Kỹ năng nghề ASEAN; Kỹ năng nghề quốc tế).

đ) Giáo viên, giảng viên đạt giải khuyến khích trong các kỳ thi, hội thi, hội giảng quốc gia (do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức theo quy định); kỳ thi quốc tế.

 

* Nâng lương trước thời hạn 9 tháng

...

đ) Được cấp có thẩm quyền cử đi học thạc sỹ, có kết quả học tập xếp loại giỏi và điểm bảo vệ luận văn loại giỏi;

e) Được cấp thẩm quyền cử đi học tiến sỹ, bảo vệ thành công luận án tiến sỹ nhưng không đúng tiến độ, kéo dài thời gian so với quy định.

* Nâng lương trước thời hạn 6 tháng

...

c) Có ít nhất 02 năm liên tục được Hiệu trưởng hoặc các cơ quan tương đương thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tặng giấy khen, các năm trong thời gian giữ bậc lương đạt danh hiệu Lao động tiên tiến.

d) Được công nhận là giáo viên giỏi cấp tỉnh hoặc đạt giải ba trở lên trong các kỳ thi, hội thi, hội giảng cấp tỉnh; các năm trong thời gian giữ bậc lương đạt danh hiệu lao động tiên tiến.

e) Giáo viên, giảng viên được cấp có thẩm quyền công nhận có thành tích trực tiếp bồi dưỡng học sinh, sinh viên, vận động viên đạt giải Ba trở lên trong các kỳ thi cấp tỉnh (do Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức); các năm trong thời gian giữ bậc lương đạt danh hiệu lao động tiên tiến.

* Nâng lương trước thời hạn 6 tháng

 

4. Quy định rõ các nhóm đối tượng và thẩm quyền xem xét, quyết định nâng lương trước thời hạn. Theo đó:

- Đối với Hiệu trưởng, các Phó Hiệu trưởng thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý do Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét và quyết định nâng bậc lương trước thời hạn.

- Đối với giảng viên cao cấp, giảng viên chính; chuyên viên cao cấp, chuyên viên chính do Sở Nội vụ xem xét và quyết định nâng bậc lương trước thời hạn.

- Đối với giảng viên, chuyên viên, viên chức, người lao động do Hội đồng lương Trường Đại học Hà Tĩnh xem xét và quyết định nâng bậc lương trước thời hạn.

5. Xác định rõ đối tượng rõ đối tượng áp dụng và đối tượng không áp dụng nâng lương trước thời hạn (Quy chế năm 2014 không xác định đối tượng áp dụng và không áp dụng mà chỉ quy định phạm vi áp dụng). Cụ thể:

a) Đối tượng áp dụng

- Viên chức xếp lương theo hệ thống bảng lương quy định tại Nghị định 204/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang làm việc trong các cơ quan nhà nước từ Trung ương đến xã, phường, thị trấn và trong các đơn vị sự nghiệp công lập.

- Những người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động có thỏa thuận trong hợp đồng lao động xếp lương theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.

b) Đối tượng không áp dụng

- Viên chức và người lao động thuộc diện xếp lương theo bảng lương chức vụ đã được xếp lương theo nhiệm kỳ.

- Viên chức và người lao động chưa tốt nghiệp đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ quy định tại Điểm b, Khoản 2, Điều 5 Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 của Thủ tướng Chính phủ.

6. Quy định rõ số lượng hồ sơ cần nộp; thời hạn nộp hồ sơ xét nâng lương trước thời hạn của từng loại đối tượng; Cơ quan, tổ chức xem xét, quyết định việc nâng lương trước hạn cho từng đối tượng.

Trên đây là những điểm mới của Quy chế nâng lương trước hạn năm 2022 so với Quy chế nâng lương trước hạn năm 2014 của Trường Đại học Hà Tĩnh.